חינוך גבוה לעשירים בלבד: לפי דוח של הלמ"ס שפורסם היום (שלישי) מימון חינוך ממקורות פרטיים מגיע בישראל ל-48%, כ-18% גבוה יותר מממוצע מדינות ה-OECD. הנתון עלה כתוצאה מהשוואה בין ההוצאה הלאומית בחינוך במדינות המערב לשנת 2012. מימון ממקורות פרטיים של ההשכלה הגבוהה בארצות הברית עומד על 62.2% ובאוסטרליה הוא 55.1%. לעומת זאת, יש מדינות שבהן המימון הפרטי נמוך במיוחד: איסלנד - 9.4%, לוקסמבורג - 5.2%, אוסטריה - 4.7%, ופינלנד ונורווגיה - 3.8%.
עוד עולה מדוח הלמ"ס כי עלות לימודים של תלמיד במוסדות חינוך על תיכוניים וגבוהים בישראל קרוב לפי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך על תיכוני בממוצע מדינות ה-OECD - ארצות הברית, בריטניה, שוודיה ומקסיקו. בספרד ההוצאה דומה לזו שבישראל. לעומת זאת, בקבוצת המוסדות של חינוך יסודי, על-יסודי ומכינות קדם-אקדמיות בישראל, הגיע אחוז המימון הציבורי בשנת 2012 ל-88.9% - קרוב לממוצע במדינות ה-OECD באותה שנה, 90.6%, ודומה לאחוז המימון הציבורי בספרד - 88.7%.
השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד במחירים בינלאומיים קבועים (PPP - שווי כוח הקנייה) מראה כי בישראל ההוצאה הממוצעת לתלמיד בכל דרגי החינוך נמוכה מהממוצע במדינות החברות ב-OECD. חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל הסתכם בשנת 2012 (עם החלת החוק למימון גני ילדים) ב-77.1%. חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות אחרות נע בין 68% ל-96% (בהשוואה לממוצע מדינות OECD - ההוצאה הציבורית עומדת על 83.5%).

ההוצאה לתלמיד בחינוך היסודי נמוכה מהממוצע ב-OECD

בישראל, ההוצאה לתלמיד במוסדות חינוך יסודי עד גבוה עמדה על 7,903 דולר, נמוכה מהממוצע במדינות ה-OECD ודומה להוצאה בפורטוגל, 7,952 דולר, ובצ'כיה, 7,684 דולר. גם בחינוך העל יסודי ההוצאה לחינוך לתלמיד בישראל היתה נמוכה מהממוצע במדינות ה-OECD. בסלובקיה ובמקסיקו ההוצאה היתה נמוכה מזו שבישראל; הוצאה גבוהה במיוחד לתלמיד היתה באוסטריה, בארצות הברית, בנורווגיה, בהולנד ובבלגיה.
במוסדות חינוך על תיכוני ובמוסדות לחינוך גבוה בישראל, ההוצאה הציבורית לחינוך לתלמיד היתה נמוכה ב-18% מהממוצע במדינות ה-OECD. בכמה מדינות (מקסיקו, קוריאה, סלובקיה ואיסלנד) היתה ההוצאה לתלמיד נמוכה אף יותר מבישראל. חלקה של התמורה לעבודה (שכר והוצאות נלוות) מתוך ההוצאה השוטפת בישראל היא בין הגבוהים במדינות ה-OECD, בכל דרגי החינוך.