1. ניסיון חדירה בשרון, המחבל חוסל

2. סיכום הקדנציה של עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה

3. הכנסת תצביע על חוק העמותות
4
. הפריימריז בארצות הברית נפתחים
5
. "שלום עכשיו" נגד הצבת האנדרטה לגוש קטיף בכנסת