הבהרה: בימים 5.8.2011 ו-19.10.2012, פורסמו כתבות המבקרות את התנהלות מערכת המשפט ונשיא בית המשפט המחוזי (בדימ') ורדי זילר ז"ל.

נבהיר, כי הגם שלטעמנו לא נפל פגם בעבודה העיתונאית, התברר כי לא קיים דופי בהתנהלותו האישית של כב' הנשיא זילר ז"ל, אשר תרומתו הרבה למערכת המשפט ידועה ומוכרת. ככל שניתן היה להבין אחרת, לא לכך היתה הכוונה וככל שנגרמה בשל כך פגיעה לשמו של כב' הנשיא המנוח זילר, הננו מצרים על כך. 

מערכת עיתון "מעריב".