13 חודשי מאסר בלבד, אותם כבר ריצה בתקופת מעצרו הממושכת, נגזרו בבית המשפט המחוזי על גלעד גרנביץ' בפרשה שהרעידה את אמות הספים של המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים. הפרשה התפוצצה לפני 4 וחצי שנים, במסגרתה נעצר גרנביץ', קצין מודיעין בכיר ביחידת מטעני החבלה של להב 433, ונטען כי תמורת שוחד פעל עבור אחד מראשי ארגוני הפשע האלימים בישראל והעביר לו מידע מסווג ביותר של המשטרה על גורמים עברייניים. אולם הפרשה הגיעה לקו הסיום בקול ענות חלושה, כפי שגם משתקף מגזר הדין הקובע כי גרנביץ' לא יישב אף לא יום אחד בכלא.

בעקבות הסדר טיעון תוקנו סעיפי האישום נגד גרנביץ' והוא הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע ובפגיעה בפרטיות. בכתב האישום נקבע כי גרנביץ' מסר לחברו, בני יפתח "מידע משטרתי מסווג ורגיש, שיפתח יוכל לפעול באמצעותו על מנת לסייע לנאשם בתפקידו כרכז מודיעין על דרך של קבלת ידיעות, איתור וגיוס פלונים כמקורות מודיעין וסיוע בהפעלתם", כתב האישום קובע כי גרנביץ' פעל תוך שהוא "עוצם את עיניו בפני האפשרות שיפתח ישתמש במידע המסווג ובמעמדו של הנאשם כשוטר לצרכיו האישיים".

ואכן, גרנביץ' סיפר ליפתח כי ניסה בעבר לגייס את "X" למקור משטרתי. "'X' באותו זמן היה שומר הראש של אחד מראשי ארגוני הפשע החזקים בישראל, אלי מוסלי. יפתח העביר את המידע למוסלי עצמו באמצעות מתווך וזאת בעד תמורה כספית. כדי לשכנע את מוסלי כי מדובר במידע מהימן פנה יפתח לנאשם וביקש ממנו את פרטיו המלאים של "X", ואסמכתא להם. בעקבות זאת, הדפיס גרנביץ' מתוך מערכת המודיעין המשטרתית את דף פרטי זהותו ותמונתו של "X", וכן דו"ח תנועת בדוקאי המתעד את הקשר שלו למוסלי, הציגם ליפתח ואפשר לו לצלמם במכשיר הטלפון הנייד שלו. "כל זאת, תוך שהנאשם עוצם עיניו מהשימוש שיכול יפתח לעשות במידע לצרכיו האישיים לצורך הפקת רווחים כלכליים".

אולם בכתב האישום המקורי, נטען כי גרנביץ' עצמו היה חלק מהקנוניה וכי הוא עצמו סחר עם מוסלי במידע שהעמיד בסכנת חיים ממשית את ""X. כתב האישום קבע כי במעשיו פעל גרנביץ' לחשיפת מידע רגיש שיש בו כדי לסכן חיי אדם ושחשיפתו עלולה הייתה לחבל ביכולות המודיעיניות ובאפשרות פיתוח חקירה סמויה נגד גורמים עברייניים". גרנביץ' הואשם בשורת עבירות חמורות ביותר, הכוללות: קשירת קשר לביצוע פשע, שיבוש מהלכי משפט, לקיחת שוחד, הפרת חובת סודיות, ועוד. עוד נטען בכתב האישום המקורי, אשר נמחק במסגרת הסדר הטיעון כי אנשים מטעמו של ראש ארגון הפשע מוסלי פנו לגרנביץ' על מנת לקבל מידע מתוך המערכת המשטרתית על שני אנשים שונים בתמורה לסכומי כסף. גם על אישום זה נטען כי גרנביץ' לקח שוחד, הפר חובת סודיות וגילוי בהפרת חובה. אולם בסופו של דבר, אישום זה נמחק לחלוטין.


"פעל כסוכן כפול"

בסופו של דבר, כתב האישום המתוקן מסיר מגרנביץ' כל כוונת זדון בפעולותיו, ומייחס לו אי זהירות בלבד. יתר על כן, מח"ש טענה בבית המשפט כי מטרתו של גרנביץ' השגת הישגים מקצועיים, להיטות יתר ורצון לספק תוצאות. זאת בניגוד גמור לכתב האישום המקורי המייחס לו מעשים חמורים ביותר, ולמעשה נטען כי פעל כסוכן כפול עבור ארגן פשע תוך סיכון חיים ופגיעה ביכולות המודיעיניות של המשטרה ובחקירת גורמים עברייניים.

הסדר הטיעון הוא מכה קשה למחלקה לחקירות שוטרים. מח"ש נאלצה לרדת מההר עקב קשיים ראייתיים משמעותיים, ומכתב אישום חמור ביותר נגד גרנביץ', אשר לטובתו גויס אף עד מדינה, יצא בסופו של דבר כתב אישום מינורי ביחס לחשדות המקוריים.

באישום חמור נוסף אשר התגמד משמעותית במסגרת הסדר הטיעון, טענה המחלקה לחקירות שוטרים כי עד המדינה פנה ליפתח ואמר לו כי קיבל משימה להתקין מכשיר האזנה ברכב של ש', אדם העוסק בטלמרקטינג בחו"ל במגזר החרדי. יפתח הסכים לבצע את ההתקנה תמורת 8,000 דולר. "לצורך ביצוע ההתקנה, קשרו יפתח וגרנביץ' קשר, במסגרתו ייצרו מצג שווא בפני ש', ולפיו במסגרת "פעילות משטרתית" עליהם לבדוק את רכבו. כל זאת במטרה לנצל את "הבדיקה". לצורך ביצוע ההתקנה הזדהה גרנביץ' באמצעות תעודת שוטר, ובהמשך הציג עצמו בכזב בשם "יוסי גורן".

גרנביץ' דרש לקבל את הרכב לצורך זיהויו ומסר ליפתח את הרכב שנסע למגרש הרוסים והתקין שם את מכשיר ההאזנה. אולם, לאחר מספר ימים התברר לעד המדינה שהזמין את המשימה מיפתח כי מכשיר ההאזנה לא פועל, בעקבות זאת התקשר גרנביץ' לש' וביקש ממנו להגיע לפגישה נוספת במשרדי המשטרה ליד "מגרש הרוסים". כתב האישום גרס כי גרנביץ' יצר בפני ש' מצג כוזב לפיו הוא מתעניין באפשרות להשיג דרכו מידע אודות העברות סמים והציע לו לעבוד במשטרה, כל זאת במטרה לאפשר באותה העת את תיקון מכשיר ההאזנה ברכב, כפי שאכן עשה יפתח במקביל.

אולם במסגרת הסדר הטיעון נקבע כי מטרתו של גרנביץ' הייתה טובה וכי הוא בחן באמת "אפשרות לגייס את ש' כמקור משטרתי לצרכי עבודתו, אפשרות שבסיומו של יום התממשה". גם כאן סעיפי האישום שייחסו לגרנביץ' צומצמו משמעותית. סעיף האזנת סתר הומר בפגיעה בפרטיות, סעיף לקיחת שוחד שיוחס לגרנביץ' נמחק, ונותרו רק סעיפי קשירת קשר לביצוע פשע ושימוש לרעה בכוח המשרה.

"מקצין מודיעין מצטיין ומוערך לאחרון העבריינים"

גם בית המשפט בגזר הדין התייחס לפער הבלתי נתפס כמעט בין כתב האישום המקורי לבין כתב האישום המתוקן. "כתב האישום המקורי הציג את הנאשם כעבריין מושחת ורודף בצע, אשר ניצל את מעמדו וקשריו המקצועיים לצרכיו האישיים. הכותרות, התמונות והדיווחים פתחו מהדורות חדשות ונפרסו על פני עמודים שלמים בעיתונות הכתובה. מעצרו של הנאשם תועד על פרטיו, לרבות חשיפת עובדות מהחקירה, אשר השתיקה הייתה יפה להן. מקצין מודיעין מצטיין ומוערך, הפך הנאשם בין יום לאחרון העבריינים. במובן זה, ומבלי להפחית מחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם במסגרת כתב האישום המתוקן, ניתן לומר על כתב האישום המקורי כי הוא נפתח ב'קול תרועה רמה'. עם זאת, אין כתב האישום המתוקן, בבחינת 'קול ענות חלושה', לנוכח העבירות ונסיבות ביצוען כפי שפורט לעיל בהרחבה".

כאמור, בסופו של יום, החליט בית המשפט לגזור עליו 13 חודשי מאסר בלבד, אשר קוזזו עם תקופת המעצר הממושכת שלו. נוסף על כך, נגזרו עליו 10 חודשי מאסר על תנאי ו-10,000 שקלים קנס.