הישג למכללה האקדמית אשקלון בראשות הנשיא, פרופ' שלמה גרוסמן, בעקבות אישור המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת) את תוכנית הבינאום (הפיכתה לבינלאומית) של המכללה שעיקרה ייצור סגל איכותי וגישה בינלאומית, הקניית כלים לסטודנטים ופיתוח מרכז הכנסים במכללה. תוכנית הבינאום של המכללה הוכנה על ידי ד"ר יעל רם והתקציב שאושר עבורה לשנתיים הקרובות עומד על מיליון שקלים, כשהתנאי הבסיסי של המל"ג והות"ת היה הצגה של אסטרטגיה בינלאומית סדורה של המוסד האקדמי, שתהווה את הבסיס לתוכנית הפעולה ולבקשת התקצוב.

תכנית הבינאום הוכנה מתוך שאיפה לייצר סגל בעל יכולות וגישה בינלאומית וסטודנטים עם כלים המתאימים להתמודדות בעולם העבודה הגלובלי העכשווי, כאשר כחלק מזה עוסקים בהקניית מיומנויות באנגלית לחברי הסגל המנהלי. המכללה החליטה לחשוף את הסטודנטים למושגים מרכזיים באנגלית ולכן פתחה במהלך להסבת קורסים קיימים לשפה האנגלית, מהלך נפוץ במוסדות אקדמיים רבים. כמו כן, התוכנית מתייחסת לפוטנציאל הקיים במרכז הכנסים של המכללה, כאשר התוכנית מתמקדת בחיזוק שיתוף הפעולה בין סגל החוקרים של המכללה ומרכז הכנסים וניסיון למנף כנסים בינלאומיים במכללה.

ד"ר יעל רם, האחראית על תכנית הבינאום אמרה כי "המכללה האקדמית אשקלון חרטה על דגלה לצמצם את הפערים החברתיים בין הפריפריה למרכז, אך עדיין יש פערים ניכרים בהזדמנויות בשוק העבודה בין סטודנטים במרכז לסטודנטים מהפריפריה, כאשר לחלק גדול מהסטודנטים בפריפריה יש הרבה פחות הזדמנויות להשתלב בחברות ותפקידים הקשורים לכלכלה הגלובלית. בנינו את תוכנית הבינאום כדי לאפשר לסטודנטים שלנו לרכוש את הכלים המתאימים לשוק העבודה העכשווי וליהנות מאותן הזדמנויות שמקבלים סטודנטים במרכז".

ד"ר פנחס חליוה, מנכ"ל המכללה, התייחס לכך ואמר כי "זוהי גאווה גדולה עבור המכללה האקדמית אשקלון, שבעקבות קבלת התקציב והעבודה מאומצת של ד"ר יעל רם, תחזק אף יותר את מעמדה בישראל ובעולם כמכללה מובילה בשיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים וככזו שמכשירה את הסטודנטים שלה לשוק העבודה העכשווי הגלובלי, למרות ואולי בגלל עובדת היותה מכללה הממוקמת בפריפריה".