הפקת לקחים? משרד החינוך פרסם היום (ראשון) חוזר מנכ"ל העוסק בנוהל אישור היעדרות של תלמידי כיתות י"א ו-י"ב מלימודים לצורך בחינת מסגרות המשך ולצורך מיונים לשירות צבאי ולשירות לאומי-אזרחי. נוהל זה מגיע בעקבות אסון נחל צפית בו נהרגו 10 בני נוער בעת שערכו טיול גיבוש בנחל צאלים של מכינת בני ציון בתל אביב.

בדברי ההסבר למסמך, נכתב כי "נוהל זה מסדיר את אופן אישור ההיעדרות של תלמידי כיתות י"א ו-י"ב מלימודים לצורך בחינת מסגרות ההמשך ולצורך מיונים לשירות צבאי ולשירות לאומי-אזרחי". לפי המסמך, משרד החינוך מעביר את האחריות להורים באמצעות בתי הספר. ההורים יצטרכו לעדכן את המורים על כך שילדיהם יצאו לימי מיון וגיבוש וההורים יחתמו על טופס אישור. "באחריות בית הספר ליידע את ההורים שעליהם להגיש למחנך הכיתה בקשה להיעדרות מוצדקת לשם השתתפות ילדם באחת המסגרות. בבקשה יצוין כי ידוע להם כי אין מדובר בפעילות בית-ספרית וכי האחריות ליציאת ילדם מבית הספר, להגעתו ליעדו, להשתתפותו במסגרת ולחזרתו ממנה מוטלת עליהם".

"הפעילות אינה בשליטה או בפיקוח של בית הספר" 

עוד נכתב כי "הפעילות שבגינה התלמיד מבקש להיעדר מבית הספר אינה בשליטה או בפיקוח של בית הספר ואינה במסגרת פעילות בית-ספרית או מטעם בית הספר וכי האחריות על התלמיד הנעדר מבית הספר לשם הפעילות מוטלת על הורי התלמיד". לחוזר המנכ"ל מצורף כאמור טופס אישור הורים להיעדרות ילדם מהלימודים למטרת בדיקה של מסגרות המשך ובו מודגש באופן ברור כי "ידוע לנו כי אין מדובר בפעילות בית-ספרית וכי האחריות על התלמיד מרגע יציאתו לפעילות ובמהלך הפעילות מוטלת עלינו".

בנוסף, במסמך יש התייחסות לכך שהתלמידים יעברו תדריך בטיחות אצל הנהלת בית הספר לפני היציאה ליום הגיבוש או המיון. "במסגרת תדריך זה יש להדגיש בפני התלמידים את הנהלים בתחום הבטיחות וההתנהגות האישית, כגון הימנעות מנסיעה בטרמפים ומיציאה לא מאושרת ולא מתואמת ממקום הביקור. יודגש כי על התלמיד לשמור על קשר עם הוריו בדרך אל הפעילות, במהלכה, עם סיומה ובדרכו הביתה".

כזכור, רק בחודש שעבר פורסמו מסקנות הוועדה המיוחדת בראשות מפכ"ל המשטרה לשעבר, שלמה אהרונישקי, שבדקה את התנהלות המכינות הקדם צבאיות והפיקוח עליהן. הוועדה הוקמה על ידי מועצת המכינות הקדם צבאיות וקבעה כי "משרדי החינוך והביטחון, שאחראים על המכינות באופן כולל, לא יורדים על פי רוב להנחיות פרטניות שמגובות בנהלים בכל הקשור לפעילות המכינות ולנושאי בטיחות כוללים".

בדוח הנוקב נמתחת ביקורת קשה על ההתנהלות בסוגיית המכינות הקדם צבאיות, על רקע מספרן הגבוה והיעדר פיקוח מספק. "במצב של ריבוי עמותות קטנות, המנוהלות בהתנדבות, לרוב בתמרון ושליטה מלאים של ראש המכינה והיעדר בקרה ופיקוח יעילים – מביאים לחיסרון הקוטן", מתריעה הוועדה – "במצב של פיזור עמותות קטנות קיים קושי מובנה לקיים לקדם סטנדרטים ראויים מקצועית, חינוכית וניהולית".