פרויקט "אקדמיה כיתה" של משרד החינוך מקדם למידה משמעותית בכיתות ע"י הוראה של שני מורים במקביל ושיפור הכשרת הסטודנטים להוראה במהלך לימודיהם. כעת, מחקר של מכללת "אוהלו" בקצרין בשיתוף מכון שמיר, מצא שהתוכנית אכן מועילה ומורים מתחילים שהשתתפו בה דיווחו על שביעות רצון רבה ותחושה של מסוגלות.המחקר, אותו ערכו ד"ר עירית ששון והרב ד"ר דוד קליר ממכללת "אוהלו" יחד עם צוות ממכון שמיר, בחן את השפעות ההשתתפות בתוכנית "אקדמיה כיתה" על המורים החדשים. השתתפו בו 300 מורים חדשים מכל הארץ, בוגרי מכללות להוראה שונות, מתוכם עשרות שהשתתפו בתוכנית "אקדמיה כיתה". בכל המדדים שנבדקו נמצא קשר מובהק בין קטגוריות תחושת היעילות של המורה לבין עמדותיהם כלפי מקצוע ההוראה, כאשר בקרב אלה שלא השתתפו בתוכנית, התגלו קשיים רבים יותר.כרבע מהמורים (26%) שלא השתתפו בתוכנית דיווחו על קשיים בניהול כיתה, לעומת 7% בלבד מאלו שהשתתפו בה. 14% דיווחו על קשיים בהתמודדות עם הטרוגניות בכיתה לעומת 3% בלבד מאלו שהשתתפו בתוכנית. בנוסף, מורים שלא השתתפו בתוכנית דיווחו על קשיים בהתמודדות עם עומס המטלות ועם מורים עמיתים (7% ו-6% בהתאמה), לעומת היעדר דיווח על בעיות אלה מקרב מי שהשתתפו בה.הרב ד"ר דוד קליר ממכללת "אוהלו" מסביר כי "ממצאי המחקר מראים ש'תוכנית אקדמיה כיתה' היא חיונית לשלב הכשרת המורים. הליווי הצמוד שהמורים המתחילים מקבלים מוביל לכך שהם יכנסו למערכת החינוך עם יותר ניסיון, יותר ביטחון ביכולותיהם ויוכלו להוביל את מערכת החינוך קדימה".