שבעה חודשים חלפו מאז השביתה במעונות ומאז שחתמו ארגוני מעונות היום המפוקחים על ההסכם עם משרדי האוצר, העבודה והרווחה. לפי ההסכם, המטפלות וצוותי המעונות יקבלו תוספת חד־פעמית במענקי החגים, וכן תוקם ועדה ממשלתית לבחינת המצב ולשיפורו. בחודש שעבר נחשף ב"מעריב" כי המענקים ניתנו באיחור של כשלושה חודשים, ורק לחלק מהצוותים, וכעת גם מתברר כי הוועדה הממשלתית אומנם הוקמה, אבל לא חברים בה - אף לא כמשקיפים - הורים או נציגים מארגוני המעונות המפוקחים.

בוועדה, שהתכנסה לראשונה בחודש שעבר ושעתידה להיפגש גם הבוקר (ראשון), חברים נציגים ממשרדי האוצר, ראש הממשלה והרווחה, אך כאמור, נציגי מעונות היום וההורים, שיודעים מה קורה בשטח ושחשוב כי קולם יישמע, לא נוטלים בה חלק. עם זאת, נאמר להם כי אם יראו בכך צורך, יוכלו להופיע בפני חברי הוועדה.

ענת דייגי, מארגון "הורים למען אחריות מלידה" - שבנה דויד מת במעון, וכעת היא פועלת למען הסדרת נושא החינוך מגיל לידה עד 3 - פנתה לוועדה בבקשה לשתף בה נציגים מקרב ההורים, אך נענתה בשלילה. "נאמר לנו שנבוא ונציג את העמדה שלנו, אבל לא נהיה שותפים אמיתיים, התהליך לא יהיה שקוף", היא מסבירה. "זו ועדה סופר־חשובה, המעונות המפוקחים אחראים על כרבע מהילדים בגילי לידה ועד 3. אם לא ייתנו לנו להיכנס, ננסה כמה שיותר להשפיע מבחוץ, לא נוותר".

ליאורה מינקה, יו"ר תנועת אמונה, המפעילה 140 מעונות יום ברחבי הארץ, אמרה: "הופתענו מהעניין. הוועדה הוקמה כחלק מהסכם איתנו, הארגונים הגדולים המפעילים מעונות יום, וכחלק מהסכמה שתהיה התייחסות רצינית לתחום מעונות היום והחינוך מגיל לידה ועד 3 על רקע השביתה שלנו. הפסקת השביתה מצדנו הייתה כי ציפינו שתהיה פה עבודה רצינית של הוועדה, שתציע שינוי מבחינת מחויבות המדינה. העובדה שאפילו לא מאשרים לנו משקיף - מעוררת דאגה גדולה מאוד מכך שהם לא רוצים שנראה שזו ועדה שלא הולכת לטפל בדברים ברצינות".

במשרדי האוצר וראש הממשלה הפנו אותנו למשרד העבודה והרווחה, והוא מסר בתגובה: "המשרד רואה חשיבות רבה בקידום מערך מעונות היום, ופועל, בין היתר, באמצעות הוועדה הבין־משרדית שבה שותפים משרד ראש הממשלה והאוצר. הוועדה הוקמה על ידי הממשלה, והיא ועדה ממשלתית בלבד. עם זאת, אנו רואים חשיבות עצומה וערך רב בשותפות עם ההורים והארגונים, כאשר המטרה המשותפת לכולם הוא הרצון לשפר ולייעל את מערך מעונות היום. לכן נצא בקרוב בתהליך נרחב של שיתוף הציבור, שבמסגרתו יוכלו ההורים להופיע בפני הוועדה, לבטא את קולם ולתת התייחסותם בפני הוועדה".