מפיקים לקחים: ארבעה חודשים לאחר שנחשף כי עלה חשד לזיוף תוצאות מבחני המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' ע"י מנהלי בתי ספר, הודיע היום (ראשון) משרד החינוך על הקמת צוות מקצועי לבחינת ההערכה הבית ספרית.מאז פורסם ניסיון הזיוף, ביקורות רבות הוטחו על שיטת המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית), שנועדה לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה. הביקורת המרכזית היא כי שקיפות תוצאות הבחינות בבתי הספר גרמה לכך שהן מהוות מעין מבחן רייטינג עבור מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה, היודעים כי הם נמדדים לפי התוצאות ועלולים, כפי שנחשף, לגרום להטיות בציונים בעקבות הלחץ להשיג ציונים גבוהים.
 
כעת, כאמור, במשרד החינוך מבינים כי יש פגם בשיטה והקימו צוות בראשו עומד שמואל אבואב, מנכ"ל המשרד, יחד עם מנהלי בתי ספר, מומחים מתחום החינוך ונציגים ממשרד החינוך שיתחילו את עבודתם מיד לאחר סיום חופשת הפסח.
 

במשרד מסבירים כי הצוות הוקם בהתאם להודעתו לבית הדין האזורי לעבודה מחודש פברואר על רקע החלטתו שלא לפרסם את הציונים הבית ספריים של המיצ"ב בעקבות לטענתו הפגיעה בתהליכי ההוראה והלמידה ועל רקע הפגיעה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית.
 
עוד מציינים במשרד כי "הצוות המקצועי שיוצא לדרך יגבש תפיסה מערכתית והמלצות למודל הערכה ארצי בשלבי החינוך השונים, תוך התייחסות שיפנה לכ-100 אלף משתתפים, בהם: מנהלים, מורים, רשויות מקומיות הורים, מפקחים, אנשי חינוך ואנשי אקדמיה". ההליך הציבורי של הצוות יתבצע ע"י אתר התייעצות אינטרנטי, קבוצות דיון של הורים ותלמידים, מנהלים ומורים, מנהלי מחלקות חינוך ומפקחים ובנוסף יהיה קול קורא לקבלת הצעות ממומחים.