כחודש נותר לפתיחת שנת הלימודים האקדמית וכרגע פתיחתה מוטלת בספק בטכניון, זאת לאחר שוועד ארגון סגל ההוראה במוסד הכריז על סכסוך עבודה ועיצומים בהם לא יינתנו ציוני סמסטר קיץ ומועדי ב' לסטודנטים. לדברי הוועד, הסיבה לכך היא שסגל ההוראה אינו זוכה לתנאי העסקה, הטבות וזכויות עובד, אותם מקבלים עובדי הטכניון הקבועים.בשנה שעברה נחתם הסכם בין הנהלת הטכניון לארגון סגל ההוראה, אך לדברי הוועד, לאחר שנחתם ההסכם עם ההנהלה, היא מסרבת למלא את חלקה בהסכם ולא שילמה את התוספת עליה התחייבה במשכורת שהתקבלה בספטמבר.מדובר בכ-1,800 אנשי סגל המהווים את שכבת ההוראה וההדרכה האקדמית הגדולה של הטכניון. ארגון הסגל טוען בין היתר כי תנאיהם פחותים משל הסגל הקבוע וכי אין קביעות למרצים ותיקים והם אינם נהנים מזכויות והטבות עובד.סגל ההוראה של הטכניון מפגין מול הנהלת המוסד. צילום: ארגון סגל ההוראה של הטכניוןסגל ההוראה של הטכניון מפגין מול הנהלת המוסד. צילום: ארגון סגל ההוראה של הטכניוןגבי ויינרוט, חבר בועד ארגון סגל ההוראה, מסביר כי "פנינו להנהלת הטכניון על מנת לקבל הסבר לאי קבלת תוספת השכר במשכורת ששולמה בספטמבר. הפערים בין השכר שהיה צריך להיות משולם לבין מה ששולם בפועל נעים בין 20%-45%. גילינו כי במהלך המשא ומתן שקדם לחתימת ההסכם בנובמבר 2018, הטכניון העביר לידינו מידע שגוי והטעה אותנו בנוגע לכמות המשרות בטכניון אשר עבורן נאבקנו לקבל תוספת שכר. המידע השגוי שהעביר הטכניון, האחראי הבלעדי לנכונות הנתונים, גרם לטעות קריטית בתוספות השכר אותן הצלחנו להשיג לאחר מאבק ממושך. כעת, על אף שהטכניון מודה בטעותו, אין בכוונת ההנהלה לתקן את הטעות".ויינרוט מוסיף כי "אי לכך, החלטנו כי הארגון יפתח בעיצומים בהם לא ינתנו ציוני מועד ב' וסמסטר קיץ, עד שהנהלת הטכניון תחזור בה מהצעד הלא הוגן והפוגעני בו נקטה כלפי שדרת ההוראה האקדמית החשובה והגדולה של הטכניון. אנו מצרים על פגיעה אפשרית בסטודנטים והסטודנטיות ועושים מאמצים גדולים להימנע ככל האפשר מפגיעה בהם. אנו מקווים שהטכניון יעשה מאמץ דומה בניסיון להגיע לפתרון מהיר של הסכסוך".מהטכניון נמסר:  אנחנו מקיימים הידברות שוטפת עם נציגי הארגון בתקווה לפתור את נקודות המחלוקת בקרוב.