בשורה משמחת לסגל האקדמי הבכיר בעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים - לאחרונה נחתם הסכם קיבוצי ראשון עם ההנהלה שיישם במכללה גם את תנאי ההעסקה שהוסכמו בחלק מהמכללות הציבוריות בשנת 2011, אך עד כה, טרם תורגמו באופן מלא להסכם קיבוצי. במסגרת ההסכם יזכו המרצים והחוקרים, המאוגדים באמצעות ארגון כוח לעובדים, לעליית שכר של 9%, הצמדה לטבלאות השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות, הגדלה של התקציב המשמש להשתלמויות חברי הסגל, ההפרשות הפנסיוניות והסדרת מנגנוני קביעות וביטחון תעסוקתי.

סגן הנשיאה ומנכ"ל מכללת עזריאלי, ד"ר רפי אבירם, מסר כי מדובר בנדבך נוסף בהסדרת יחסי העבודה במכללה, ומתן תנאים נאותים להתפתחות אקדמית מקצועית, שתמשיך את התפתחות המכללה קדימה.

ד"ר תמר גילון, חברת ועד המרצים והחוקרים אמרה כי "אנו מברכים על תיקון העיוות רב השנים בתנאי ההעסקה של הסגל הבכיר במכללה ביחס לשאר המכללות".

יורי אמינוב, ראש ענף השכלה גבוהה בארגון כוח לעובדים: "כעת נותר לתקן את העיוות בו חברי הסגל במכללות, אינם זוכים לתקציבי מחקר מהוועדה לתכנון ותקצוב, אך נדרשים לאותם קריטריונים מחקריים כמו באוניברסיטאות לצורך קידומם".

כ-8,000 מרצים, חוקרים ועובדי מנהלה ב-19 מוסדות להשכלה גבוהה מיוצגים על ידי כוח לעובדים, המנהל בימים אלה משא ומתן בשלוש מכללות נוספות על הסכם קיבוצי לסגל האקדמי הבכיר: המכללה האקדמית תל אביב יפו, המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. בנוסף מנהל הארגון משא ומתן להסכם ארצי לסגל ההוראה הזוטר בכלל המכללות הציבוריות, שמטרתו להפסיק את ההעסקה הפוגענית של מרצים במעמד מורה מן החוץ, המפוטרים מדי סמסטר וסובלים מהיעדר יציבות תעסוקתית ומפערי שכר לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות.