הורים לילדים במעונות יום שיקומיים שנמצאים תחת פיקוח של משרד הרווחה טוענים כי במהלך החודשים האחרונים הם קיבלו דרישות לתשלומים עבור שירותים שונים שלכאורה ניתנו לילדיהם, אף שבמהלך תקופה זה הופסקה פעילות המעונות בשל משבר הקורונה.

בעקבות הפרסום על טענות אלה בארגון "שווים - גוף תקשורת שמכשיר אנשים עם מוגבלות לעבוד בתקשורת", שלח לאחרונה ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) מכתב למנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן, שבו הוא מציין כי "אנו מצויים בעיצומו של משבר חריף הנגרם עקב נגיף הקורונה ואשר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית.
 
"למשבר בריאותי חמור זה ישנן השלכות חברתיות־כלכליות רחבות היקף. כפועל יוצא ועל פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) הופסקה פעילותן של מעונות היום השיקומיים, ולא ניתן בהם טיפול כלל וכלל". 

מיכאל מלכיאלי  (צילום: יעקב כהן)מיכאל מלכיאלי (צילום: יעקב כהן)

"מפניות אשר הגיעו לשולחני עולה כי הורים לילדים במעונות כאמור (לפחות בחלקם), אשר נמצאים תחת פיקוח משרד הרווחה, מקבלים דרישות תשלום משמעותיות בגין שירותים שלא קיבלו. גם טענה כי התשלום הינו בגין שירות מקוון (שלא ניתן) והתואם את נוהלי משרד הרווחה בלתי מתקבל על הדעת". 

מלכיאלי מסיים את מכתבו בבקשה למנכ"ל להורות על איסור גביית תשלום באשר הוא בגין תקופה זו. "אבקשך בכל לשון להיות לפה ולעזר למשפחות יקרות אלה, אשר די בהתמודדות שעמה הם מתמודדים". במשרד הרווחה בחרו שלא להגיב על הדברים.

משרד העבודה והרווחה מסר בתגובה: "במהלך משבר הקורונה הנחה המשרד את הפעוטונים השיקומיים לשלוח סייעות לבתיהם של הפעוטות לזמן טיפול של שעה עד שלוש שעות וכן את יתר חברי צוות המעונות להמשיך בקשר טיפולי מרחוק עם ההורים. בעבור השירות הזה הנחה המשרד לגבות 30% מההשתתפות בעצמית שבימי השגרה, והגבייה נעשית על ידי הרשויות המקומיות".