ועדת החינוך של הכנסת דנה אתמול בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א בחינוך המיוחד, והעבירה דגשים למשרד החינוך על מנת לפתוח את שנת הלימודים הקרובה כראוי עבורם. 

בשנת הלימודים תשפ"א יהיו בחינוך המיוחד קרוב ל־300 אלף תלמידים - כ־12% מהתלמידים במערכת החינוך. מתוכם כ־170 אלף תלמידים בשילוב, וכ־120 אלף תלמידים במסגרות החינוך המיוחד. משרד החינוך הודיע כי הוא נערך לשמור על רצף חינוכי לכל התלמידים, תוך מתן מענים מותאמים, ומציע לתלמידים משולבים להגיע לבתי הספר בכל ימי הלימודים. הסעותיהם יפעלו כבשגרה, ושר החינוך יואב גלנט הצהיר בשבוע שעבר: "תלמידי החינוך המיוחד יקבלו יחס מיוחד". 

ועדת החינוך הצהירה כי היא מעריכה את העבודה שנעשתה במשרד החינוך בהתאמת המערכת בימי הקורונה לילדי החינוך המיוחד, אך לא התרשמה שהמשרד ערוך כיאות למתן פתרונות לכל תלמידי החינוך המיוחד. גם גורמי השטח, הצוות חינוכי וההורים לא יודעים כיצד הדברים יתבצעו בפועל. 

הוועדה דרשה ממשרד החינוך להביא פתרונות והוראות ברורות לביצוע, וציינה כי מרכז השלטון המקומי לא ערוך תקציבית לפתיחת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. הוועדה גם שמעה שיש תלמידים שאין להם עדיין שיבוץ במסגרת לימודים, ועל כן היא מבקשת לקבל נתונים ולדעת בכמה תלמידים מדובר ודורשת למצוא להם פתרונות מיידיים. 

דרישה נוספת הינה לאפשר לסייעות להגיע לבתי התלמידים המשולבים בימים שהתלמידים לומדים בבתיהם. "לא הגיוני לצפות מתלמידי החינוך המשולב להגיע לבת הספר בימים שבהם חבריהם לומדים מהבית. זו אפליה, וגם אין להם עם מי להשתלב אם חבריהם אינם בבית הספר". 
באשר לגני הילדים של החינוך המיוחד השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי - תקצובם אינו שווה לתקצוב החינוך הרשמי, ועומד על כ־54% בלבד. לדברי הוועדה, "זה שערורייתי, וחייב להיפתר עד תחילת שנת הלימודים תשפ"א - כמובטח כבר מדצמבר 2019".