משרד החינוך פרסם היום (חמישי) את המתווה ללימודים במערכת החינוך בתקופת הסגר שתחל הלילה ותימשך עד ל-21 בינואר. על פי המתווה, יוחרגו מסגרות הלימודים בחינוך המיוחד, לצד מסגרות הלימודים של הנוער בסיכון והפנימיות. כמו כן ייפתחו מרכזי יום לילדים של עובדי ההוראה, והוסדרה מתכונת הלמידה מרחוק.

על פי המתווה, בבתי הספר היסודיים ילמדו התלמידים לפחות חמישה ימים בשבוע, כאשר משרד החינוך ממליץ כי השעה הראשונה והאחרונה בכל יום יהיו מוקדשות לשיעורים לכלל הכיתה ולא בקבוצות למידה, על מנת לייצר שגרה קבועה ותחושת שייכות וביטחון. בנוסף, משרד החינוך הנחה להתמקד במקצועות הליבה שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, תוך התייחסות לכישורי חיים ושיעורי מפתח הלב. בנוסף, הונחו בתי הספר לשלב תכנים העוסקים בט''ו בשבט ועונת החורף.

לימודים בזמן הקורונה: הזדמנות לחשיבה מחודשת ויציאה מהקופסה

בחטיבות הביניים, משרד החינוך הנחה את צוותי ההוראה בכיתות ז' להתמקד בהמשך תהליכי חברות וחיזוק הקשר האישי, תוך התמקדות בלמידה, חיזוק במיומנויות בתחומי היסוד והשפה בראייה רב תחומית. בכיתות ח', ההתמקדות תהיה על חיזוק המיומנויות ללומד בהכוונה עצמית.

בכיתות ט', הדגש יונח על הכנה לקראת מעבר לחטיבה העליונה, תוך מתן דגש לשמירה על מסגרת חברתית תומכת. בכיתות י' המיקוד יהיה בלמידה וביצוע משימות הערכה בית ספרית, תוך שמירה על מסגרת חברתית תומכת. 

בכיתות י''א-י''ב, הדגש העיקרי הוא על בחינות הבגרות במועד החורף הקרוב, תוך מתן האפשרות לתלמידים לסיים מטלות ובחינות במקצועות בהם הוחלט על הערכה בית ספרית ולא על בחינה חיצונית. כמוכן תחילת ההכנה לתהליך הגיוס לצבא ההגנה לישראל, תהיה גם על המוקד בכיתות אלו.