מאשימים את המורים באוזלת יד מול אלימות בני נוער? מחקר חדש, שערך מרכז מצמיחים להפחתת אלימות בבתי הספר בשיתוף מכון המחקר משב, מצביע על נתונים מדאיגים בנוגע להכשרות המורים בישראל בתחומי האקלים החברתי בבית הספר.

על פי נתוני המחקר, 47% מהמורים סבורים שבשנתיים האחרונות עלתה רמת האלימות המילולית בכיתות, 30% מהמורים סבורים שעלתה האלימות הפיזית, ו־64% מהמורים מעידים שעלתה רמת השיימינג במערכת החינוך.

המחקר שופך אור על חוסר יעילותן של הכשרות צוותי החינוך בנושא התמודדות עם אלימות מילולית, חברתית ופיזית בקרב בני נוער וילדים. 67% מהמורים לא קיבלו הכשרה כלל בתחומים אלה בלימודיהם באקדמיה או שזכו להכשרה מעטה בלבד. 6% בלבד מרגישים שההכשרה האקדמית מסייעת להם להתמודד עם תופעות של תוקפנות ילדים ברשתות החברתיות.

גם בתחום ההכשרה להתמודדות עם אלימות פיזית הגדירו רק 8% מהמורים את ההכשרה כיעילה. 3% בלבד מהמורים שרכשו השכלתם באקדמיה מעידים כי היא סייעה להם להתמודד עם תוקפנות ילדים.

על המחקר השיבו 400 מורים מרחבי הארץ ולכל שכבות הגיל, בעלי שנות ותק של 0־10 שנים. על פי הממצאים לא חל שינוי משמעותי בעשור האחרון בתחום ההתמודדות עם אקלים חברתי בעייתי בכיתות. 41% מהמורים שרכשו את הכשרתם באקדמיה העידו שכלל לא הייתה התייחסות לנושא. 4% השיבו כי ההכשרה לא הייתה יעילה ו־22% העידו כי היא הועילה במידה מועטה בלבד.

79% מהמורים אמרו שיפנו אל היועצת במקרה של אקלים חברתי בעייתי או תוקפנות, אבל עבור 62% מהם, המענה שיקבלו במקרים אלה אינו מספק. 59% מהמורים מעידים שגם השתלמויות שיוזם משרד החינוך אינן רלוונטיות לתחום האקלים החברתי.

"בעשור האחרון אנו שוקעים לאלימות והמענה לא מגיע מהאקדמיה", אומר מנכ"ל ומייסד מרכז "מצמיחים", יוני צ'ונה. "מערכת החינוך אינה מתפתחת מהר מספיק. עבור התלמידים, החיים ברשתות החברתיות הם חלק משמעותי ביומיום. אם לא נקפיד היום על הכשרות מורים פרקטיות, מותאמות ועדכניות, אנו צפויים לראות מגמות מחמירות בכל הקשור לאקלים החברתי שבו גדלים ילדינו".

יוני צ'ונה, מנכ''ל ומייסד מרכז מצמיחים (צילום: באדיבות מרכז מצמיחים)
יוני צ'ונה, מנכ''ל ומייסד מרכז מצמיחים (צילום: באדיבות מרכז מצמיחים)