שנת הלימודים האקדמית תשפ"א (2020-2021) התאפיינה בגידול משמעותי ויוצא דופן במספרי הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, כך מפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במהלך אותה שנה, מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון גדל ב-16%: מ-54,653 ל-63,304, מדובר בתוספת של 8,650 סטודנטים. עוד עולה כי מספר הסטודנטים החדשים לתואר שני גדל ב-17%: מ-26,194 ל-30,632, תוספת של 4,450 סטודנטים. בסך הכל עומד הגידול במערכת על 8%. 
 
העליות הללו התרחשו למרות שנת הקורונה ואולי אף בזכותה. ההנחה היא שחלק מהגידול נובע משהייה של סטודנטים פוטנציאליים בארץ. יחד עם זאת, מדובר בקיומה של שנת לימודים מאתגרת שרובה התקיימה בלמידה מרחוק. כך, יותר משליש מהגידול במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון התרחש במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת והתרכז בלימודי הנדסה או מתמטיקה ומדעי המחשב - תחומים נדרשים בשוק התעסוקה.

עוד עולה כי 27% מהגידול התרכז במקצועות מדעי החברה, 11% - במדעים הביולוגים וחקלאות ו-10% - במינהל עסקים. העלייה במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון התרכזה במיוחד בגילים 24-21, כך שבשנת תשפ"א הייתה תוספת של 6,180 סטודנטים (גידול של 25%) בגילים אלו בהשוואה לשנה הקודמת. 

הגידול בכמות הסטודנטים לתואר ראשון ושני (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)הגידול בכמות הסטודנטים לתואר ראשון ושני (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

עלייה גבוהה במספרי הסטודנטים החדשים נרשמה במכללות האקדמיות (17% בתואר ראשון ו-25% בתואר שני), ובמיוחד במכללות שאינן מתוקצבות (20% בתואר ראשון ו-29% בתואר שני). במכללות המתוקצבות 53% מהסטודנטים לתואר ראשון ו-48% מהסטודנטים לתואר שני הם דור ראשון להשכלה גבוהה. במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות האחוזים אף גבוהים יותר (57% ו-58%, בהתאמה).

תחום לימוד

עוד הציגו הנתונים כי מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון במדעים הביולוגיים וחקלאות הייתה עלייה של 630 סטודנטים חדשים, כש-500 מהם הן נשים. בעסקים ומדעי הניהול הייתה עלייה של 1,802 סטודנטים, כש-1,165 מהם הן נשים. במדעי החברה הייתה עלייה גבוהה של 1,852 סטודנטים, מהם 1,167 היו נשים. בלימודי הנדסה ואדריכלות נרשמה עלייה של 1,467 סטודנטים חדשים, מהם 570 היו נשים. עליות משמעותיות נראו גם בתחומי החינוך וההכשרה להוראה עם גידול של 11% וכן במשפטים עם גידול של 16%. 

סטודנטים חדשים לפי תחום לימוד ומין  (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)סטודנטים חדשים לפי תחום לימוד ומין (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

העלייה במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון התרכזה במיוחד בגילים 24-21, כך שבשנת תשפ"א הייתה תוספת של 6,180 סטודנטים (גידול של 25%) בגילים אלו בהשוואה לשנה הקודמת. עיקר העלייה הייתה בקרב גברים יהודים בגילי 24-21, בקרב נשים יהודיות בגילי 23-20, ובקרב ערבים בגילי 21-20.

גיל הסטודנטים  (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)גיל הסטודנטים (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)