בדרך לבשורה? מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי) של חברת הכנסת מירי רגב, בקרוב של 33 תומכים וללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.

הוצע לקבוע כי לא ישולמו דמי ביטוח לאומי בעד סטודנט לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה בישראל, או במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, שהוכר על ידי שר החינוך.

בדברי ההסבר נכתב: "מוצע לקבוע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ואינם עובדים ובכך לתת להם יחס מועדף, בהיותם דור העתיד של מדינת ישראל".

חה"כ רגב כתבה: "צריך יהיה לעשות את החידודים האפשריים ולראות שלא הולכים רק לאוניברסיטאות, בגלל הקריטריונים המאוד גבוהים ומדירים שלהן, ולכן צריך לראות איך עוזרים לסטודנטים במכללות. קודם כל עניי ביתך כאן ורק אח"כ סטודנטים מחו"ל".