הרבנים החרדים מתגייסים למאבק בהתפשטות החצבת וקוראים לציבור להתחסן. במכתב שיזם ד"ר מנחם ברייר סגן המנהל הרפואי במעיני הישועה וחתום בידי ראשי הרבנים החרדים ובראשם ראש אב בית דין של העדה החרדית הרב משה שטרנבוך נכתב כי בשולחן ערוך, ספר הפסיקה ההלכתי המשמעותי ביותר בעולם היהודי נכתב כי "נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה היא, ובכלל פיקוח נפש היא. ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים ובלבד שיהא לבו לשמים, וידע שאמיתות הרפואה ממנו, ולא יכוון שהכל תלוי בסם".

לאחר מכן נכתב כי "חייב כל אב לדאוג לחסן בנו ובתו מיד, שהמגיפה מתפשטת רחמנא ליצלן, ואין האב בעלים למנוע מהם החיסון ובפרט שחב לאחרינא. ושארית ישראל לא יעשו עולה ויזדרזו מיד לקיים חובתם. והקב"ה יסיר ממנו כל מחלה ונקבל פני משיח צדקינו במהרה בקרוב". 

יותר מ-1,400 חולים אובחנו כנדבקים במחלה בתקופה האחרונה. לפני כשבוע פונתה תינוקת בת שנה וחצי לבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שחלתה בחצבת, כשהיא ללא דופק ונשימה ובבית החולים נאלצו לקבוע את מותה.