אמו ושתי אחיותיו של סינטיהו שיפראו, סגן חתן התנ"ך של התפוצות, הגיעו השבוע לישראל מאתיופיה, אחרי המתנה של שנים ארוכות. אמו של סינטיהו, עלאם, התייפחה ארוכות ורקדה עם הממתינים בבית הנתיבות. לאחר חשיפת "מעריב", שלפיה שיפראו לא זכאי לקבל אישור עלייה, הוא קיבל תעודת זהות במעמד תושב ארעי לשנה בלבד, על ידי שר הפנים אריה דרעי, שמסר לו אותה באופן אישי בלשכתו לאחר שסיפורו נגע ללבו. 

אולם מאז, תהליך הגיור של שיפראו, החיוני להארכת התושבות הארעית המסתיימת באביב 2019 והגעה לתושבות קבע, לא אושר על ידי אגף הגיור במשרד ראש הממשלה, שבו יושבים נציגים ממשרד הפנים. גם בקשה לוועדת החריגים של אגף הגיור נדחתה על הסף, ונאמר לסינטיהו כי הוא "אפילו אינו עומד בתנאי הסף להגשת בקשה לוועדת חריגים".

לגבי משפחתו, אושר על ידי שר הפנים אישור מיוחד, מלפנים משורת הדין, להגעתם. גם זאת בעקבות חשיפת "מעריב" את סיפור המשפחה, הקרועה בין ישראל ואתיופיה. 
אולם בני המשפחה קיבלו מעמד של תיירים בלבד, עם הבטחה לקבל בהמשך תושבות ארעית. כלומר גם סינטיהו וגם הם חיים בישראל ללא סל קליטה, על חשבון כספים שנאספו כתוצאה מתרומות של אנשים טובים.
ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי שר הפנים אריה דרעי קיבל החלטה, מלפנים משורת הדין, לאפשר מתן מעמד לסגן חתן התנ"ך ולבני משפחתו. זאת, עקב הנסיבות הייחודיות של הבקשה. הרשיון שניתן להם הוא על בסיס חריג ולא במסגרת מעמד עלייה לישראל, אשר לו אינם זכאים בני המשפחה בהתאם לחוק".

גורמים במערך הגיור במשרד ראש הממשלה מסרו: "בהתאם למעמדו של מר שיפראו שהוגדר על ידי משרד הפנים הוא אכן איננו עומד בתנאי הסף ולא ניתן להביאו לדיון בפני ועדת החריגים".