הליכוד מחזיר אש. אחרי הסרטון בהשתתפות משה איבגי, שפירסמה היום (רביעי) מפלגת המחנה הציוני, בליכוד פרסמו סרטון בסגנון תנ"כי. בסרטון, שבו מופיעים כיתובים בסגנון מקראי, נאמר: "ויהי מקץ אלפיים שנות גלות, שבו היהודים לנחלת אבותיהם. ויגיעו מתימן ומפרס ומאשכנז ומרוסיה ומאמריקה וממרוקו. ויפרו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותהי כלכלתם חזקה וצבאים איתן ויכו את כל אויביהם מכה קשה".

בהמשך נאמר: "ויקומו להם למנהיגים מנחם הבגיני, יצחק השמירי ובנימין לבית נתניהו , וישחררו עוד את כלכלתם וימגרו את אבטלתם, ויסללו דרכים חדשות ויפתחו את השמיים. וילחם בנימין בטרור, ויכה את אויביהם ברצועת עזה ובצפון, ובמקומות רחוקים מאוד. ויפעל בכל כוחו כנגד הפרסים וגרעינם ויילחצם, ויקרא בקול גדול בקונגרס ובאו"ם ולא ייכרע ברך בפני האומות".

 
בליכוד עוברים למתקפה על השמאל: "ויקנאו בו אנשים אשר מן השמאל. וישכרו להם אנשי מדון, אלדד היניבי, את אייל הארדי וגם ראובן האדלרי נלווה עימם. ויביאו ממון זר וכסף זר, ויטפלו עליו דברי שקר, ויוציאו דיבת משפחתו רעה. ויתעייף העם ויישמע בעצתם ויאמין לכל כזביהם. ויבחרו בני ישראל מנהיגים כנועים וחלשים, יצחק הבוז'י וציפורה. וילכו אל מלך הפלסטינים ויתנו לו את ירושלים ואת יהודה ואת השומרון וגם את הגולן חשבו לתת. ויכנעו ויתרפסו ויכרעו על ברכיהם בפני מלכי ערב ואירופה. ויהיו ישראל ללעג ולקלס בפני האומות". בסיום הסרטון נכתב: "ב-17 במרץ לא נותנים לבוז'י וציפי לכתוב את הפרק הבא בהיסטוריה"