יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, קיבל היום (חמישי) את העתירה של קצין הבחירות של צה"ל, והוציא צו מניעה נגד מפלגת יחד ונגד ברוך מרזל, מועמד מספר 4 ברשימה, האוסר עליהם להמשיך לפרסם במסגרת קמפיין הבחירות תמונה בה נראים חיילים לובשי מדים.

קצין הבחירות של צה"ל פנה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בעקבות סטטוס שהתפרסם ביום 1.3.2015, בעמוד הפייסבוק הרשמי של ברוך מרזל ובו תמונה בה נראים שני חיילי צה"ל כשפניהם מטושטשות, מחזיקים שלט תעמולה של מפלגת יחד ומאחוריהם רכב צבאי. הסטטוס לווה בטקסט: "גם בצה"ל יודעים: רק מרזל ימחק את החיוך לזועבי".

קצין הבחירות של צה"ל טען כי הסטטוס מנוגד לחוק הבחירות. השופט עיין בבקשה והחליטה לקבלה.

בהחלטתו כתב בין השאר השופט ג'ובראן: 
"הן התמונות והן הכיתוב שבסטטוס – מפרים באופן ברור את הוראות הסעיף. בתמונה, כאמור, מצולמים שני חיילים באופן היוצר רושם כי צה"ל מזוהה עם המשיבים, בדגש על המשיב. הכיתוב שצורף לסטטוס, מכריז על תמיכה מעין זו, הלכה למעשה. משכך, ניתן בזה תוקף של צו להתחייבות המשיבים, וכן ניתן צו מניעה האוסר על המשיבים לפרסם תעמולת בחירות תוך הפרת סעיף 2ב(ב) לחוק הבחירות”.

קנסות בסך 4,000 שקל ואיסור להשתמש בילדים מתחת לגיל 15

במקביל לכך, יו"ר ועדת הבחירות קנס את רשימת יחד בנושא אחר- 
השופט ג'ובראן קבע כי המפלגה תשלם הוצאות משפט בסך 4,000 ש"ח והוציא צו מניעה האסור עליה לעשות שימוש בילדים מתחת לגיל 15 בתעמולת הבחירות שלה.

השופט קיבל את ההחלטה בעקבות תלונה של אישה, גל לאון, שטענה כי בנה בן ה-12 צולם לתשדיר בחירות של יחד תמורת תשלום ובכך ביצעה יחד עבירה על חוק הבחירות. לטענתה, בתחילת השבוע ביקרו ישי ומרזל בקניון בירושלים. באותו זמן, בנה בן ה-12 של העותרת נכח בקניון. לטענתה, פנו אליו פעילים מטעם יחד אל הילד ולילד נוסף ו"טענו בפניהם כי מדובר בביקור של שר מצולם וישודר בטלוויזיה בחדשות ערב. הפעילים הדביקו סטיקרים בדבר תמיכה במשיבה על חולצות הילדים ששמחו כי יופיעו בטלוויזיה. הילד וחברו צולמו ליד מועמדי רשימת יחד כשהם נושאים שלט תמיכה.

כמו כן, טענה העותרת כי הוצע לילדים תשלום כדי שימשיכו בצילומי התעמולה. יחד טענה בתגובה כי לא היא ולא מישהו מטעמה הציע לילד תשלום וכי מדובר בצילום אקראי, אולם השופט קיבל את דברי העותרת ואמר כי יש לדחות את טענת המשיבים שמדובר בצילום אקראי בקניון. 

בנוסף לצו מניעה שהוצא, קבע השופט ג'ובראן כי רשימת יחד תישא בהוצאות העותרת בסך 4,000 שקל. כמו כן, קבע השופט ג'ובראן כי החלטה זו תועבר לרשות השידור, שתוודא כי לא ייעשה שימוש באותו פרסום בעתיד.