פרסום ראשון: החטיבה לניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות, בשיתוף רשות המים, רשות ניקוז ונחלים קישון, רשות הטבע והגנים ואגמא, משלימים בימים אלה פרויקט לשיקום מעלה נחל נהלל.

בנושא הפרדת וצמצום פסולת: הפנינג סביבתי ייחודי נערך ברמת גן
ניצחון לאזרחים: תחנות הכוח יפסיקו לפעול על פחם עד ינואר 2026

עד לביצוע הפרויקט, החקלאות באזור נחל נהלל התבססה על מאגר מי שיטפונות שהוקם לפני כ־50 שנה וגרם לגריעת הזרימות הטבעיות בנחל לטובת מי השקיה, דבר אשר גרם לייבוש המערכת האקולוגית באזור ואיכות ירודה של המים בנחל. 

כעת, בזכות חיבור המאגר למערכת קולחים, זוכים החקלאים למקור מים אמין לאורך כל השנה והנחל זוכה לזרימות. "מדובר בפרויקט דגל המדגים כלים חדשניים בניהול מי נגר עילי ושיקום נחלים בסביבה חקלאית תוך שמירה על בריאות הציבור, שיקום הצומח החי והסביבה", אומרים ל"מעריב" במשרד החקלאות. "הפרויקט יאפשר שמירה על המערכות האקולוגיות השונות סביב הנחל, ויספק מענה לחקלאי האזור". 

ד"ר רועי אגוזי, חוקר בתחנה לחקר הסחף ומוביל הפרויקט: "במהלך התכנון והביצוע של פעולות שיקום הנחל, שכללו מיגור של מינים פולשים, ביסוס ושיקום רצועות חיץ, נטיעת עצים ושיקום גיאומורפולוגי, הבנו שיש מרכיב אחד קריטי להצלחת הפרויקט.

הבנו שחייבים שיזרמו מים כדי שהעצים הרבים שכבר ניטעו על גדות הנחל בין כביש 77 לכביש 75 ייהנו מזרימות חורפיות שהנחל לא ראה כבר יובל שנים, זאת לצד המשך קיום הפעילות החקלאית, ולשם כך יש לרתום לא מעט בעלי עניין".

ד"ר עשהאל גרינפלד מרשות המים מוסיף: "במסגרת התוכנית הוסכם על חיבור המאגר למערכת קולחין, כך שהחקלאים לא יהיו יותר תלויים במי הנחל, שיבש בשנים שחונות, ויקבלו במקומם מי קולחין באיכות גבוהה. הפתרון מאפשר לחקלאים אספקה סדירה לאורך השנה ובייחוד לגידולי קיץ. רשות הטבע והגנים ורשות המים השתתפו במימון, ובאישור משרד הבריאות חובר המאגר למערכת הקולחין והסכר על נחל נהלל פורק".