רשות הטבע והגנים משיקה פעילויות קיץ חדשות בפארקים ובגנים הלאומיים; בעיריית קצרין מקימים מאגר גנטי של כלבים; המשרד להגנת הסביבה קנס בעלים של תחנת מעבר פיראטית לפסולת בשרון.