המשרד להגנת הסביבה ואיגודי ערים נפת אשקלון ושרון כרמל מזמינים את הציבור לדיונים בדיון בעניין היתרי פליטות המזהמים של אסדות הגז לוויתן ותמר; מדענים מזהירים כי יש לשנות במהירות את אופן השימוש בקרקע ואת כמות המשאבים שנצרכים בעת ייצור מזון; התחזית: התחממות.