השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג הגישה לוועדת הפנים של הכנסת דוח בעניין יישום חוק השקיות לשנת 2020. מהנתונים עלה כי בשנת 2020 נמכרו ללקוחות כ־495 מיליון שקיות על ידי הקמעונאים הגדולים.

מדובר בהפחתה ממוצעת של כ־75% משנת 2016, טרם כניסת החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד־פעמיות לתוקף. אם בשנת 2016 דווח על 1.75 מיליארד שקיות שנרכשו על ידי הקמעונאים הגדולים לחלוקה ברשתות השיווק ובמרכולים, הרי שבשנה הראשונה לכניסת החוק לתוקף, 2017, מכרו הרשתות 378 מיליון שקיות ללקוחות – כלומר, ירידה של 78.4% רק בשנה הראשונה לכניסת החוק.

כיום החוק מחייב בתשלום זה רק את רשימת הקמעונאים הגדולים, ולמרות הנתונים המעודדים על צמצום השימוש ברשתות השיווק, בכלל המשק ישנה עלייה מתונה במכירת השקיות מדי שנה, ולפיכך בוחנת השרה להגנת הסביבה מספר צעדי מדיניות שמטרתם צמצום השימוש בשקיות. בין השאר, קביעה בחוק של יעדי צמצום של שימוש בשקיות נשיאה חד־פעמיות ואיסור חלוקת שקיות בחינם בכלל העסקים במשק.
השרה זנדברג הכריזה עם פרסום הנתונים: "כחלק מגמילת מדינת ישראל מפלסטיק, אנו מחויבים לשמור על ירידה דרמטית בצריכת שקיות הנשיאה החד־פעמיות. אפעל לקידום חקיקה משלימה למניעת חלוקה בחינם של שקיות בכלל המשק הישראלי".

אלעד עמיחי, סמנכ"ל בכיר במשרד להגנת הסביבה וממונה על חוק השקיות, מוסיף: "המשרד ימשיך בפעילויות הסברה ואכיפה על מנת לשמור על רמת צריכה נמוכה של שקיות נשיאה חד־פעמיות. אנו עורכים ביקורות על הקמעונאים הגדולים, היבואנים והמחסנים, ולא נסכים לשום הפרה של חוק השקיות".

כל ההיטלים הכספיים שהצרכנים משלמים עבור שקיות הפלסטיק החד־פעמיות משמשים עבור המטרות שנקבעו לפי החוק, ובהן עידוד השימוש באמצעי נשיאה רב־פעמיים, חינוך והסברה להטמעת מטרות החוק וביצוע פעולות ניקיון בחופי הים.