מודעות גבוהה: משנת 2014 ועד היום חל זינוק במספר חברות ההזנק החדשות בתחומי האקלים בישראל. עד 2020 הגיע שיעורן של חברות האקלים החדשות מתוך סך החברות הללו ל־9%.

בשנים 2018־2020 השקיעה המדינה, בהובלת רשות החדשנות במשרד המדע והטכנולוגיה, סך כולל של 280 מיליון דולר בקידום מחקר ופיתוח בתחום האקלים.

כך עולה מדוח חדש שפורסם הבוקר על ידי רשות החדשנות, בשיתוף קהילת PLANETech, במסגרת מיזם משותף למכון הישראלי לחדשנות בהובלת ד"ר יונתן מנוחין ול־Consensus Business Group בהובלת וינסנט צ'נגוויז.

הדוח, תחת הכותרת "טכנולוגיות אקלים בישראל – תמונת מצב 2021", בוחן את מצבה של תעשיית החדשנות הישראלית, את תרומתה הנוכחית ואת הפוטנציאל העתידי שלה למאבק העולמי במשבר האקלים.

בסקר מיוחד שנערך עבור דוח זה, שבו השתתפו קרוב ל־200 חברות אקלים ישראליות, התברר כי האתגר המשמעותי ביותר של חברות אקלים ישראליות הוא מימון המיזם. 72% מהחברות שנכללו בסקר ציינו כי גישה להון היא כיום האתגר המרכזי העומד בפני צמיחתן. הדוח ממפה את חברות הטכנולוגיה החדשניות אשר מציעות פתרון לאחד או יותר מאתגרי האקלים שעמם מתמודד העולם.

מהנתונים עולה כי 637 חברות סטארט־אפ וחברות בצמיחה זוהו כחברות המפתחות טכנולוגיות אקלים, כאשר חמשת התחומים שבהם מרוכז מספר החברות הגבוה ביותר הם: חקלאות חכמה־אקלימית, מערכות אנרגיה נקיות, תחבורה בת־קיימה, תשתיות מים יעילות־סביבתית וחלבונים אלטרנטיביים.

מרבית החברות החדשניות הן צעירות, בנות עד שבע שנים, והן מעסיקות עד עשרה עובדים. הטכנולוגיות הישראליות נמצאות בצמרת רשימת המדינות (G20) הפעילות בתחומים: בשר מתורבת, מערכות השקיה, חקלאות מדייקת והתפלת מים. עם זאת, ישראל רחוקה ממיצוי הפוטנציאל שלה.

עוד עולה מהדוח כי עד כה השקיעו למעלה מ־560 גופי השקעה פרטיים בחברות אקלים ישראליות - מרביתם קרנות הון סיכון, וכשני שלישים מגופי ההשקעה הם זרים. אותם גופים השקיעו סך כולל של 2.97 מיליארד דולר בשנים 2018־2020. סך ההשקעות בחצי הראשון של שנת 2021 הגיע ל־40% מסך ההשקעות בשלוש השנים האחרונות.

למרות הנתונים המבטיחים הללו, מתוך 20 גופי ההשקעה המובילים בטכנולוגיות אקלים ישראליות, אין גוף ייעודי לטכנולוגיות אקלים. יתרה מזאת, בישראל אין כיום גוף השקעה ייעודי לטכנולוגיות אקלים.

לדברי דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות: "משבר האקלים הוא הסיכון הגלובלי המשמעותי ביותר העומד כיום בפני האנושות. בעוד מגוון רחב של פעולות נעשות ברמה הבין־מדינתית, עיני העולם כולו נשואות אל עבר הטכנולוגיה, שתייצר פתרונות חדשניים ופורצי דרך להפחתת שיעור פליטות גזי החממה ולהתמודדות עם השלכות המשבר. חדשנות טכנולוגית אקלימית מהווה לא רק נדבך משמעותי במלחמה במשבר האקלים, אלא גם הזדמנות עסקית משמעותית להצמחתה של תעשיית טכנולוגיה חדשנית, מגוונת ובת־קיימה".