יום המודעות למחזור פסולת צוין בישראל, ובמשכן נשיא המדינה אירח יצחק הרצוג את ראשי הרשויות והמועצות הזוכות באותות המצטיינים במחזור. 

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ומנכ״ל תאגיד מחזור האריזות תמיר רני איידלר העניקו את אותות ״הרשות הממחזרת״ לראשי הרשויות אשר תושביהן מובילים במחזור אריזות לשנת 2021: תל אביב, גבעתיים, עמק חפר וכפר ורדים. פתח תקווה זכתה בציון לשבח על השיפור המשמעותי ביותר. המדד נקבע על פי נתוני איסוף מהפחים הכתומים.

מיחזור פסולת ביתית בדודאים (צילום: יוסי איפרגן)מיחזור פסולת ביתית בדודאים (צילום: יוסי איפרגן)


הרצוג שיבח את המשרד להגנת הסביבה והרשויות המצטיינות: "הודות לכם, מתחולל כאן, צעד אחד צעד, שינוי חשוב ומשמעותי בתודעה ובהרגלי הציבור". השרה זנדברג הודיעה: "בקרוב נתחיל ליישם אסטרטגיית פסולת יציבה וארוכת טווח שתצעיד את ישראל למסלול של הפחתה, הפרדה במקור, מיון ומחזור, ותעביר אותנו לעידן של כלכלה מעגלית. בתוך עשור, במקום להטמין 80% מהפסולת – נטפל ב־80% ממנה".

לפני האירוע הודיע המשרד להגנת הסביבה על הארכת תנאי ההכרה בתאגיד מחזור האריזות תמיר לחמש השנים הבאות. נקבע יעד לפיו בתום ארבע שנים 90% ממשקי הבית בישראל, ולא פחות מ־2.8 מיליון משקי בית, יוכלו להפריד את פסולת האריזות שברשותם לפח הכתום. 

נקבע כי בכל מקום שאליו תורחב פריסת הפחים, פח כתום יוצב לצד פח ירוק קיים, ונקבעה תדירות פינוי מינימלית כדי למנוע הצטברות של פסולת אריזות במרחב הציבורי ולחזק את אמון הציבור במנגנון. 

גם מרכזי המחזור שבהם מוצבות קרטוניות לפסולת אריזות קרטון ופחים סגולים לאריזות זכוכית, יעובו על פי דרישות המשרד ויוצבו באופן נגיש לציבור. 

מטעם הפורום לישראל ירוקה נמסר בנוגע למדד הרשויות הממוחזרות כי: "מדד ערים ממחזרות הוא דבר חשוב אך על המחוקק לפעול ביתר שאת כדי למחזר יותר מפגעים אשר פוגעים שוב ושוב בסביבה ואינם מטופלים כלל. מציאות זו מובילה לכך ששטחים ירוקים הופכים  ליערות של פסולת אלקטרונית ורכבים. יש להרחיב ביתר שאת את הפסולות שניתן יהיה למחזר. רק כך נוכל לשמור על הטבע שלנו".