המשרד להגנת הסביבה, באמצעות לשכת המדענית הראשית במשרד, קורא בימים אלה לציבור החוקרים בארץ להגיש הצעות למחקרים ולסקרים בנושאי הפחתת זיהום אוויר, פליטות גזי חממה ומניעת זיהום ים. מטרת המחקרים והסקרים היא לבנות ולהרחיב את בסיס המידע בתחום של שינוי אקלים בישראל בכלל, ושל הטיפול בזיהום אוויר, פליטות גזי חממה, ובנושאי המניעה והטיפול בזיהום הים בפרט. אלה ישמשו את המשרד בגיבוש מדיניות בנושא.

פנייה זו היא במסגרת התוכנית הלאומית למניעה ולצמצום של זיהום אוויר ופליטות גזי חממה בישראל, שאותה אימצה הממשלה בחודש מרץ האחרון. במסגרת התוכנית נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי חממה מתעשייה, ייצור חשמל, תחבורה, חקלאות ופסולת עד שנת 2030, וכן קידום המידע הסביבתי והבריאותי על מזהמי אוויר וקידום טכנולוגית בתחום הסביבה והאקלים. 

היקף התקציב המשוער למחקרים ולסקרים בנושא הפחתת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה הוא 3 מיליון שקל, ועוד כמיליון שקל למחקרי זיהום ים. המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה פרופ' נגה קרונפלד־שור מסבירה: "אנו זקוקים למחקרים נוספים בנושאים של מניעת זיהום ים והפחתת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה באזורנו, על מנת להיערך באופן המתאים והנכון ביותר לאתגרים הצפויים לנו. המחקרים והסקרים שיבוצעו במסגרת זו ישמשו לגיבוש מדיניות המשרד, לקביעת דרכי פעולה מועדפות ולגיבוש תוכניות הפחתת מזהמים והתאמתן לתנאים בישראל".

''נוער ללא בשר'' (צילום: באדיבות השומר הצעיר)''נוער ללא בשר'' (צילום: באדיבות השומר הצעיר)


הנושאים שבהם ניתן להגיש מועמדות הם בנושאי הפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה, כימות והפחתת פליטות גזי חממה מגידול בעלי חיים, זיהום אוויר תוך מבני והפחתת פליטות ממשקי בית. בנוסף, בשיתוף היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, מבקשת המדענית הראשית של המשרד לקבל הצעות למחקרים ולסקרים בנושאי מניעת זיהום הים התיכון מנגר עילי עירוני ובקביעת ערכי רקע למזהמים במי הים במפרץ אילת. 

מוסדות מחקר המוכרים על ידי הקרן הלאומית למדע רשאים להגיש הצעות עד 1 באוגוסט הקרוב לצורך מימון המחקרים, ואילו לסקרים רשאים להגיש הצעות כל אדם, עמותה, גוף ממשלתי או תאגיד אחר – לרבות מוסדות להשכלה גבוהה ומכוני מחקר בישראל.