מגיפת הסיגריות האלקטרוניות כבר כאן: שליש מבני הנוער בישראל מדווחים כי התנסו בסיגריות אלקטרוניות, שלראשונה גם הפכו למוצר העישון המועדף עליהם. כמו כן, כל ילד שני וכל נער שלישי החלו את דרכם כמעשנים באמצעות סיגריה אלקטרונית. הסיגריה האלקטרונית הפכה למוצר ההתנסות הראשון בקרב ילדים בגילי 12־14, והשימוש בה יותר מהוכפל גם בקרב מבוגרים בשנים האחרונות.

הנתונים המדאיגים עולים ממחקר חדש שמפרסם המיזם למיגור העישון, לרגל היום הבינלאומי למאבק בעישון המצוין גם בישראל. המחקר מבוסס על ממצאי סקר בקרב בני נוער, צעירים ומבוגרים באוכלוסייה היהודית והערבית. לפי המחקר, מבין אלו שהתנסו בעישון, כל ילד שני בגילי 12־14 וכל נער שלישי בגילי 15־17 החלו את דרכם בעולם העישון באמצעות סיגריה אלקטרונית, שהיא מוצר שהוגדר במקור על ידי חברות הטבק והניקוטין כחלופה למעשנים בגירים בלבד.

סיגריות אלקטרוניות הפכו למוצר העישון הראשון שבו מתנסים בני הנוער, וזאת במקום סיגריות רגילות שהיו במשך שנים מוצר העישון הראשון שלהם. בנוסף, הודות לזמינות הסיגריות האלקטרוניות בשוק, ירד גיל ההתנסות הראשונה במוצרי עישון מ־15־17 לגיל 12־14.

המחקר מצא מתאם בין העלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות לבין עלייה במספר המעשנים הכללי בקרב ילדים ובני נוער ובתדירות העישון שלהם. לפי הממצאים, מספר בני נוער בגילי 15־17 המעשנים מדי יום זינק פי 2 בארבע השנים האחרונות: מ־4.7% בשנת 2019 ל־9.7% מעשנים ב־2022. בקרב גילי 18־19 נשבר שיא חדש במספר המעשנים: מ־25% ב־2019, ל־35% ב־2021 ועד ל־39% השנה – שהוא שיעור הגבוה פי 1.5 ביחס לשיעורי העישון בקבוצת גיל זו טרם הפצת הסיגריות האלקטרוניות בפיצוציות ובמרכולים.

מסקנת המחקר היא שגיל התיכון הפך להיות התקופה המרכזית לא רק להתנסות ראשונה ומגוונת במוצרי עישון, אלא גם להפיכתם של המתנסים למעשנים פעילים לשארית חייהם.

בשיחה עם "מעריב", אמרה מנכ"לית המיזם למיגור העישון שירה כסלו: "המדינה מקבלת ציון נכשל במאבק בעישון ובהגנה על דור העתיד. החוקים המתקדמים שחוקקו כאן נגד העישון נשארים על הנייר, ואנחנו מפקירים את הדור הבא שלנו לעולם הקטלני של העישון. המחקר מוכיח שתחזיות האימים על ההשפעות ההרסניות של הסיגריות האלקטרוניות על בני נוער מתממשות לנגד עינינו".