מדד ההתנדבות בארגונים VIM (Volunteer Impact Measurement) של עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון וחברת הייעוץ דלויט בוחן את ההשפעה של פעילות התנדבותית על ההון האנושי ומיצוב המותג של חברות עסקיות במטרה לספק לארגונים תובנות מעשיות על הערך של התנדבות עובדים.

נתונים עדכניים של המדד מצביעים על מגמה חיובית מרשימה בתחום ההתנדבות בישראל, לאחר שנרשמה עלייה משמעותית בפניות של חברות לתוכניות התנדבות ובמספר העובדים המתנדבים בשנת 2023. 

על פי הנתונים, בשנת 2023 התקבלו 2,030 פניות מחברות עסקיות לתוכניות התנדבות של עמותת רוח טובה - עלייה של 25% משנת 2021. בסך הכל 24,575 עובדים השתתפו בפעילויות התנדבות שתואמו על ידי העמותה, ותרמו יחד 73,725 שעות התנדבות ב־983 פרויקטים שונים. ברוח טובה מעריכים כי המגמה החיובית נובעת מגידול במודעות החברתית, עידוד מצד חברות והמגוון הקיים של תוכניות התנדבות.

המדד מראה כי ההתנדבות תורמת משמעותית לעובדים ולארגונים. נרשמה עלייה של 4%־6% בשביעות הרצון מהמעסיק, 8%־11% בשביעות הרצון מהעבודה עצמה ושיפור של 11%־14% בפריון העובדים. כמו כן, חל גידול של 31%־35% במסירות ותחושת השייכות של העובדים לארגון, ועלייה של 28%־32% בתחושת המחויבות והגאווה הארגונית. נתון מעניין נוסף הוא שינוי שלילי של 45%־49% בנטיית העובדים לעזוב את מקום העבודה, המעיד על השפעתה החיובית של ההתנדבות על שימור העובדים. בנוסף, נמצאה התאמה גבוהה יותר (70%־74%) בין ערכי העובדים לערכי הארגון בקרב מתנדבים.

עידו לוטן, מנכ"ל עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, אומר: "מ־7 באוקטובר ראינו עלייה משמעותית בכמות המתנדבים, שפעלו בעיקר כיחידים במסגרת יוזמות עצמאיות. לעומת זאת, בנובמבר כבר ראינו עלייה בהתנדבות מאורגנת יותר, בקבוצות. עם חזרתם של רבים לשגרה חלה ירידה בכמות המתנדבים, אך אנו עדים לעלייה מחודשת במגמת ההתנדבות הקבוצתית, שרבות מהן מקרב חברות עסקיות. 

"הנתונים במדד מראים שיותר חברות מבינות את הערך של התנדבות עבור עובדיהן והארגון. אנו קוראים לעוד חברות להפוך את ההתנדבות לחלק מתרבותן הארגונית. בשנים באחרונה רואים עלייה משמעותית בהתנדבות מאורגנת בחברות עסקיות, המאפשרת למתנדבים לרכוש הכשרות, לפתח כישורים ולמנף את המקצועות שלהם לטובת הקהילה".