היקף הנזקים הישירים של גל החום לגידולים חקלאיים בחודש יוני עמד על שיא של כ-30 מיליון שקל – זינוק של פי-10 לעומת יוני אשתקד. כך עולה מנתוני קנט – הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. זאת, בנוסף לנזקי טבע נוספים לגידולים חקלאיים, המוערכים בכ-15 מיליון שקלים.

לאחר חזרת הרפורמה בערוצי התקשורת: השר קרעי פרסם מסר ברור
ינון מגל זועם: "מה שהיה לרבין - בטל בשישים לעומת מה שקורה פה"

בקנט התריעו על זינוק מתמשך בהיקפי הנזקים לגידולים חקלאיים בשנים האחרונות בשל החום הכבד. היקף נזקי החום לגידולים החקלאיים בחודש יוני 2023 עמד על כשלושה מיליון שקל, כ-170 אלף שקל ביוני 2022 וכ-160 אלף שקל ביוני 2021.

על פי נתוני הקרן, נזק החום העיקרי ביוני נגרם לגידולי הירקות ובכללם לגידולי האבטיח, מלון, תפוחי אדמה וגידולי ירקות לתעשיה כגון עגבניות, תירס ושעועית. מרבית הנזקים נגרמו לגידולים באזור עמק המעיינות, עמק יזרעאל, עמק הירדן,  הגליל העליון והגליל התחתון.  

הנזקים כוללים מכות שמש וכוויות לגידולים הפוסלים את הפרי לשיווק וכן הבשלה מואצת של הגידולים. את חלקם ניתן לראות מיידית ואת חלקם בהמשך עונת הגידול. על פי הערכה ראשונית של קנט, היקף נזקי החום לגידולי הירקות עמד בחודש יוני בלבד על כ-20 מיליון שקל.

נזק גדול נוסף, המוערך בכשבעה מיליון שקל, נגרם לגידולי הפירות ובפרט לגידולי המנגו, בעיקר בשטחים סביב הכנרת ובעמק הירדן שחוו ימי שרב קיצוני ממושכים. כמו כן נרשמו פגיעות גם בגידולי הליצ'י והשזיף.  על פי נתונים ראשוניים של קנט, לגידולי גפן היין, בעיקר בגליל העליון, רמת הגולן ועמק הירדן, נגרמו נזקי חום של כ-2.5 מיליון שקל.

לגידולי הכותנה בעמק יזרעאל צפויים להערכת הקרן נזקים בהיקף של כמיליון שקל, בעיקר כתוצאה מעומס החום. למגדלי הבננות והפלחה ובכלל זה תירס לתחמיץ ואבטיח לגרעינים, נגרמו נזקים של כחצי מיליון שקל, כ"א.  

במהלך יוני התקבלו בקנט למעלה מ-800 הודעות נזק מחקלאים בכל רחבי הארץ, וזאת כאמור בכל הקשור לנזקי חום בלבד. יצויין כי נזקי חום מכוסים על ידי הביטוח של קנט והחקלאים יפוצו בגינם. בכלל זה הנזקים הנגרמים מפגיעות חום ישירות וכן נזקי החום המצטברים והעקיפים. 

לאור ההיקף הגדול, בחברה שמים דגש על ביצוע הערכות נזק מהירות ככל האפשר ועל מתן פיצוי מהיר, ככל הניתן,  למגדלים. לשם כך צוותי הערכת הנזקים של החברה תוגברו והערכות הנזק מבוצעות על ידי עשרות מעריכים ומעריכות מקצועיים, בשעות מרובות, על מנת לאמוד את הנזקים בסמוך למועד התרחשותם.  

בקנט מתריעים, כי הנתונים מראים כי ההתחממות הגלובאלית ושינויי האקלים העולמיים כבר משפיעים על החקלאות בישראל ובשנים האחרונות רואים מגמה של גידול בהיקף נזקי מזג האוויר לגידולים החקלאיים בישראל.