היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קיים בימים האחרונים התייעצויות פנימיות על רקע הכתבה ששודרה בתוכנית "עובדה" בשבוע שעבר, במסגרתה עלו טענות לכאורה של סילוף ובידוי ראיות בתיקים פליליים במכון לרפואה משפטית. 

בהמשך להתייעצויות אלה, כינס היועץ המשפטי לממשלה אתמול דיון עם כלל הגורמים הרלוונטיים לנושא, לרבות נציבת הביקורת על מערך התביעה, השופטת (בדימוס) הילה גרסטל. הדיון עסק באופן הטיפול הראוי בטענות שהושמעו בתחקיר. כזכור, הנציבה הודיעה בשבוע שעבר כי היא החלה בביצוע ביקורת מערכתית בעניין, בעקבות תלונות שהוגשו אליה.

לאחר ששמע את עמדת כלל הגורמים, סיכם היועץ המשפטי לממשלה כי הנציבה תמשיך את הליך הביקורת בנושא והנחה כי הממצאים שיעלו בביקורת יובאו בפניו. היועץ המשפטי לממשלה יידרש לדברים בגדרה של בחינה כוללת של הנושא. היועץ סמוך ובטוח כי הנוגעים בדבר ישתפו פעולה עם נציבות הביקורת.