המורים נדרשים להתייחס למקרי אלימות מחוץ לשעות הלימודים ובחופשות: משרד החינוך מפרסם היום (רביעי) עדכון לחוזר המנכ"ל המתייחס להתמודדות עם אלימות במערכת החינוך. ההחלטה על עדכון החוזר התקבלה על רקע מקרי אלימות רבים ביניהם פגיעה פיזית ובריונות ברשתות החברתיות.
 
במטרה למנוע הפצת תמונות וסרטון עירום או כאלה המציגים יחסי מין, פרסם המשרד הנחיות שנועדו לספק כלים מסודרים להתמודדות עם אלימות ברשת. על פי החוזר נדרשים המורים לעצור את הפגיעה ולדווח למשטרה. כמו כן ניתנת למורים האפשרות ליידע את כלל הורי בית הספר אודות האירוע. התלמיד הפוגע יושעה מהלימודים. במידה והמנהל יהיה סבור כי יש להרחיקו לצמיתות, הוא יפעל על פי הנוהל.
 
המסמך כולל התייחסות לסוגים שונים של פגיעה מקוונת, כפגיעה מילולית, הפצת שמועה, חרם מתמשך, הפצת תכנים פרטיים מביכים, מבזים או מיניים, לרבות צילומים והקלטות, או איום בהפצתם. במקרים כאלה, על המורה, אחרי שדאג להפסקת הפגיעה ולהסרת התוכן, להנחות את הקורבן לתעד את הפגיעה ככל שאפשר: צילום מסך ושמירת ההודעות הפוגעניות בטלפון הנייד. החוזר מנחה את המנהלים להתייחס גם למקרים של פגיעה פיזית בתלמידים שלא בשעות פעילות בית הספר ובחופשות. 

על פי החוזר, במקרה של פגיעה מקוונת ניתן להשעות את התלמיד עד ארבעה ימים בחינוך היסודי ועד שמונה ימים בחינוך העל-יסודי. במקרים חמורים חלה חובת דיווח למשטרה. עם זאת, לגביי השעיות של תלמידים, המשרד הנחה כי השעיית תלמידים מבית הספר תתבצע רק במקרים חריגים ולאחר שמוצו כל הפעילויות החינוכיות.
 
החוזר מתייחס לא רק לאלימות מצד התלמידים אלא גם לאירועי אלימות שבהם מעורבים הורי התלמידים. במקרה שבו הורה מכה מורה, ילווה משרד החינוך את המורה ויעניק לו ייעוץ פסיכולוגי ואף משפטי. 
 
מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, התייחסה להנחיות ואמרה :"מערכת החינוך מחויבת לשמור על שלומם וביטחונם של התלמידים והצוותים החינוכיים. חוזר זה מדגיש כי הצגת גבולות ברורים והוגנים נועדה לסייע למי שחרג מהם, לשמור על עצמו ועל אחרים בסביבתו, למנוע התנהגויות סיכון, ולאפשר התנהלות תקינה של תהליכי הוראה, למידה והערכה".
 
מנגד, מסר יו"ר ארגון המורים, רן ארז, כי ההנחיות בעייתיות: "מרוב עצים לא רואים את היער. עוד חוזר של עשרות עמודים שמתיימר לארגן את העבודה בבית הספר ולהתמודד עם בעיות אלימות שאנחנו מתריעים עליהם שנים רבות. זה לא מפליא כלל, שמשרד החינוך מוציא חוזים מנוסחים יפה אך תלושים מהמציאות ומבלי להתייעץ עם הארגון כיצד להתמודד עם הבעיות החמורות במערכת החינוך. משרד החינוך ממשיך, לנסות לטפל בתוצאות האלימות, וגם זה ללא הצלחה, במקום לטפל במניעת האלימות".