זעם בקרב ארגוני ההורים בעקבות פרסום לוח החופשות לשנת הלימודים הבאה (תשע"ו), שבו, לטענת ההורים, מתווספים ימים שלא לצורך לחופשת פסח.חופשת ראש השנה תהייה בת שלושה ימים בתאריכים 15-13 בספטמבר. יום כיפור יצוין ב-23-22 בספטמבר. חופשת סוכות תחל ב-27 בספטמבר ותימשך עד 6 באוקטובר. חופשת החנוכה תחל ב-8 בדצמבר והתלמידים יחזרו ללימודים ב-15 בדצמבר. חופשת פורים תיארך שלושה ימים - מ-23 במרס עד 25 בחודש. חופשת הפסח תחל ב-13 באפריל ותימשך עד 30 בחודש, 18 יום לעומת 15 יום השנה. בל"ג בעומר יהיו התלמידים בחופש ב-26 במאי, ובשבועות ישהו בבית ב-13-11 ביוני.במשרד החינוך טוענים מנגד כי בשנת הלימודים הנוכחית התלמידים חוזרים ללמוד ב-1 בספטמבר ולא ב-27 באוגוסט כפי שהיה בשנה הקודמת, ולכן הוחזרו ארבעת הימים הללו ללוח החופשות.עם זאת ההודעה על הארכת החופשה גרמה להורים לצאת בזעקה: "שוב מתברר כי לוח החופשות, שהוא הגורם המשפיע ביותר על ההורים, הילדים והמשק כולו, נקבע במחשכים, ללא פיקוח וללא התייעצות", טען יו"ר ועד ההורים בירושלים וחבר פורום ועדי ההורים היישוביים, פז כהן.כהן הוסיף כי "כל יום חופשה עולה להורים מאות שקלים ומשפיע באופן ישיר על מקומות התעסוקה שלנו. אם לא יהיה שיתוף פעולה, ניפגש בבית משפט, ההורים סיימו לשתוק".במשרד החינוך הבהירו כי אין שינוי בימי החופשה: 219 ימי לימוד בבתי הספר היסודיים ו-209 ימי לימוד בחטיבת הביניים והתיכונים. "השינויים שחלו בלוח החופשות בשלוש השנים האחרונות נבעו כתוצאה משינוי במועד פתיחת שנת הלימודים. כזכור, השר גדעון סער הורה על קיצור החופש הגדול. לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ה הוחלט על חזרה למתכונת לוח החופשות הרגיל. ההחלטה על החזרה ל-1.9 הייתה משותפת למשרד החינוך, ארגוני המורים וועדי ההורים".