כ-60% מההורים לתלמידים בבתי ספר יסודיים חושבים כי יש לצמצם את היקף החופשות בבתי הספר. בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות כמחצית מההורים סבורים שיש לצמצם את היקף החופשות, (53% בחטיבות הביניים ו-49% בחטיבות העליונות), כך עולה מסקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך שנערך על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) בשנת תשע"ד ופורסם היום (ראשון).

הורים שהיו בעד צימצום היקף החופשות, נימקו זאת מהסיבה שיש "יותר מדי חופשים וחגים, צריך קצת יותר ללמוד". הורים לילדים בבתי הספר היסודיים טענו שאין להם פנאי להעסיק את הילדים בעיקר בחופש הגדול בגלל שהם עובדים. לדבריהם יש "יותר מדי חופשים, להורים אין חופשות מהעבודה, צריכים למצוא תעסוקה".  
 
טענה נוספת שעלתה מצד הורים מתייחסת לכך שהחופשות גורמות להגדלת ההוצאות של המשפחה. כך למשל, הורה לתלמיד בבית ספר יסודי ציין כי "החופשות לא נחוצות והן מעמיסות על ההורים מבחינה כלכלית". הורה  נוסף לתלמיד בחטיבת הביניים, טען כי "אם הילד נשאר בבית הוא משועמם ועושה שטויות", והורה לתלמיד אחר הלומד בבית ספר יסודי מסר, בהתייחס לחופשת הקיץ כי "חודשיים זה יותר מדי, זה מנתק אותם לגמרי מהלימודים". 
 

סך הכל, מרבית ההורים דיווחו על שביעות רצון כללית כלפי בית הספר. כ-75% מההורים מרוצים מבית הספר וחשים כי ילדם אוהב ללכת אליו. אחוזים גבוהים יותר (כ-85%) אף חשים כי הם מפקידים את ילדם בידיים טובות. 
 
מרבית ההורים לילדים בחינוך היסודי (78%) דיווחו כי בית הספר נותן להם הזדמנות להשתתף בפעילויות בית הספר, אך בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות שיעור ההורים שדיווחו כך נמוך בהרבה (56% ו49%, בהתאמה).
 
בקרב חטיבות ביניים וחטיבות עליונות דוברות עברית, מעט מעל למחצית מההורים (55% ו-56% בהתאמה) מדווחים כי תשלומי ההורים גבוהים מדי. לעומת זאת, בקרב בתי ספר יסודיים דוברי עברית ובקרב בתי ספר דוברי ערבית, שיעור דומה של הורים (52% עד 58%) מדווחים כי תשלומי ההורים הם בגובה מתאים.
 
לפי דיווחי ההורים על אלימות בין תלמידים, אלימות מילולית היא הרווחת ביותר (20% עד 61%), ואחריה, לפי הסדר: אלימות פיזית (9% עד 31%), אלימות חברתית (10% עד 25%) ואלימות דיגיטלית (5% עד 12%). ככלל, שיעורי הדיווח על אלימות בין תלמידים נמוכים יותר ככל ששלב הגיל של ילדי המרואיינים גבוה יותר. גם בנוגע לדיווחי ההורים על אלימות מצד מורים, אלימות מילולית (5% עד 12%) רווחת יותר מאלימות פיזית (0% עד 8%). שיעורי הדיווח על אלימות מצד מורים גבוהים יותר בקרב בתי ספר דוברי ערבית לעומת בתי ספר דוברי עברית. כ- 80% מההורים מדווחים על כך שבית הספר עושה מאמצים למנוע אלימות. 
 
סקר ההורים נערך בחודשים אפריל - אוגוסט 2014 בקרב מדגם ארצי מייצג של 2,252 הורים לתלמידים בכיתות א'-י"ב. הסקר נועד להציג תמונת מצב ארצית בת השוואה לאורך זמן, במגוון נושאים, כפי שהם נתפסים בעיני ההורים, במטרה לסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך.