מצלמות אבטחה יוצבו  בחצר  ובשטחו ההיקפי של בית הספר, אולם לא בכיתות הלימוד, שירותים, חדרי המורים, חדר היועץ והמרפאה, כך על פי חוזר המנכ"ל החדש שפורסם היום (ראשון) ומסדיר לראשונה  את  הליך ההתקנה והשימוש במצלמות במוסדות החינוך, תוך הדגשת החשיבות בשמירה על הזכות לפרטיות ובמניעת פגיעה בצנעת הפרט. 

עוד נמסר כי מנכ"לית משרד החינוך מציינת כי אינה רואה במצלמות כלי הכרחי לשיפור תחושת הבטחון במוסד החינוכי. המשרד מסביר את הוצאת החוזר בכך שעל פי הערכות במשך השנים הותקנו מצלמות בכ-30% מבתי ספר היסודיים ו60% מבתי הספר התיכוניים. 
מוסדות החינוך החלו להכניס מצלמות אבטחה לשטחן, לעיתים בהחלטת המנהל עצמו, או בהנחיית ראש הרשות או מיזמים כמו "עיר ללא אלימות" וכדומה, ההחלטה להוציא את החוזר התקבלה על רקע העובדה שהיו בתי ספר שהתקינו מצלמות ונוצר הצורך להסדיר את הליך ההתקנה והשימוש במצלמות אלו.

החוזר מתייחס לשלושה תחומים: מוגנות, רכוש וביטחון. הסעיף הראשון בחוזר מתייחס להצבת מצלמות בתחום הפנימי של בית הספר במטרה להגביר את המוגנות ולקדם אקלים בטוח. "המצלמות עשויות לשמש בין היתר כלי להגברת מוגנות וכן לאיתור אירועי אלימות ובריונות, עישון ושתיית אלכוהול", נכתב.
  עוד נמסר, כי במידה והוחלט על הצבת מצלמות בתוך שטח בית הספר, תימסר על כך הודעה לציבור ההורים והתלמידים. ההודעה תפרט את האזורים שבהם יופעלו המצלמות. 
לגבי הצבת מצלמות בשטחו  הפנימי של מוסדות החינוך לאחר שעות הלימודים מסביר החוזר כי שימוש במצלמות עשוי לסייע לשמירה על הרכוש, אם בדרך של הרתעה מפני גרימת נזק לציוד או מפני גנבתו ואם בדרך שתסייע להשבתו, אולם לא יתאפשר צילום כל זמן שמתקיימת במבנה פעילות של קטינים. בחומר המצולם שהוקלט יהיו רשאים לצפות מנהל בית הספר, וכן נציג הבעלים, בתנאי שהמנהל יהיה נוכח במהלך הצפייה. 
המניע השלישי להצבת המצלמות הוא כאמור הצבתם בשטחו ההיקפי של המוסד החינוכי להגברת האבטחה ומניעת כניסה של גורמים לא מורשים בחומר המשודר יהיו רשאים לצפות איש משטרה, קב"ט המחוז ומנהל בית הספר. 
החומר שיוקלט יימחק לאחר 3 ימים לכל המאוחר מיום שהוקלט, אלא אם כן ניתנה הוראה על ידי רשויות הביטחון או על ידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך לשמור את ההקלטה בקשר לאירוע מסוים.
"אצלנו אין וונדליזם, לא משחיתים את בית הספר ולמעשה אף פעם לא היו פריצות", דיווח ל"מעריב" נתי בצלאל אב לשלושה ילדים שלמדו ולומדים בבית הספר צבי שפירא  בתל אביב ואף בוגר המוסד בו אין מצלמות אבטחה.  "תמיד יש קצת חשש שיכול לקרות משהו ואז לא יהיה תיעוד אבל בגדול אנחנו ממוקמים בשכונה שקטה ללא בעיות מיוחדות כך שכרגע אין צורך לדעתי בפגיעה בפרטיות ילדינו". הוא הוסיף כי "לפני כארבע שנים הייתה אצלנו בבית הספר מכת גניבות של טלפונים והטלפונים נגנבו במהלך היום. לאחר חקירה פנימית בבית הספר מצאנו כי מדובר בשני תלמידים שהושעו  וקיבלו עונש חינוכי". 
"מאז שהתקנו בחצר בית הספר ובמסדרונות אין גניבות בכלל, התלמידים בעצמם מבקשים להשתמש במצלמות על מנת לבדוק שלא נגעו להם בלוקר", ספרה עדנה גלעדי, מנהלת בית ספר היסודי יגאל אלון בגבעתיים שהיא לדבריה הראשונה שהציבה בבתי הספר בעיר מצלמות אבטחה.
 לטענתה, המצלמות עוזרות לשמור על אורח החיים הנכון בבית הספר: "אם אחד מהתלמידים מתחיל להתקוטט עם אחר  אנחנו יודעים מי התחיל, רואים הכול וזה שומר על בטיחות הילדים".