פרסום ראשון: שרת המשפטים, ח״כ איילת שקד (הבית היהודי), תגיש ביום ראשון לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק הקובעת כי החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי לא תחול על חקירת חשוד בעבירת ביטחון. החל בינואר 2010 החובה לתעד חקירת חשוד בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי, חלה על כל העבירות שעונשן מאסר 10 שנים ומעלה וועדת טירקל המליצה ההפך: לתעד. בדברי ההסבר להצעה מוסבר: ״תיעוד חזותי וקולי של חקירות ביטחוניות עשוי לסייע לאותם ארגוני טרור להפיק לקחים באופן מיידי מהמתרחש בחקירה״.

את תזכיר החוק הכינו במשרד המשפטים. בחוק הקיים קיימת הוראת שעה המאפשרת שלא לתעד את החקירה, וכעת מוצע להפוך את הוראת השעה לדבר חוק קבוע.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ביחס לטעמים להצדקת ההחרגה הקבועה של עבירות הביטחון מרשימת העבירות המחייבות תיעוד קולי או חזותי כי ״בנסיבות המיוחדות של חקירה ביטחונית, בה ההתמודדות הנה מול ארגוני טרור קיצוניים ומאורגנים, תיעוד כאמור עשוי לפגוע באופן ממשי באיכות החקירה וביכולת חקירת עבירות ביטחוניות ובכך לפגוע באופן ממשי ביכולת הסיכול של איומי טרור, פענוח עבירות וגילוי מבצעיהן. פעמים רבות נחקרים בעבירות ביטחון עוברים פעולות הכנה מאורגנת על ידי ארגון הטרור, המכוון אותם להתמודד עם פעולות החקירה ותחבולותיה. יכולותיהם ה'מודיעיניות' של ארגוני הטרור הולכות ומשתכללות ככל שגדלה כמות המידע והתיעוד אליהם הם נחשפים. תיעוד חזותי וקולי של חקירות ביטחוניות עשוי לסייע לאותם ארגונים להפיק לקחים באופן מיידי מהמתרחש בחקירה, ובכך לחזק את היערכותם לקראת חקירות נוספות, ולגרום לסיכול פעולות חקירה עתידיות״.

נימוק נוסף נוגע לגיוס סייענים לשירות הביטחון. בדברי ההסבר נכתב בהקשר זה כי, ״תיעוד חקירות בעבירות ביטחון עשוי להרתיע נחקרים מפני מסירת מידע, בשל החשש כי שיתוף הפעולה עם הרשות החוקרת יתגלה לחבריהם ולארגון הטרור באופן גלוי וברור באמצעות התיעוד החזותי או הקולי, אשר יועבר כחומר חקירה״.

בדו״ח הוועדה הציבורית לבדיקת אירועי המשט לעזה בראשות השופט (בדימוס) יעקב טירקל הומלץ להגביר משמעותית את הפיקוח החיצוני על החקירות ולהעביר את בדיקת תלונות הנחקרים למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים. הוועדה קבעה, בניגוד לנוהג הקיים, שיש לערוך תיעוד חזותי מלא של כל חקירות השב”כ. צוות בראשותו של אהרן צ'חנובר שהוקם לצורך יישום דו"ח טירקל, בחן במסגרת דיוניו את נושא התיעוד החזותי של חקירות ביטחון אולם נכון למועד פרסום התזכיר המלצות הצוות עדיין לא הובאו בפני הממשלה.