אסיר עולם הטוען לחפותו יוכל לערוך בדיקות DNA במוצגים מזירת הרצח, כך הוסכם, בהמלצת בג״צ, בין המדינה לאסיר שהגיש עתירה לבג״צ בנושא. 

בפתח הדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בשבוע שעבר הודיעו השופטים אליקים רובינשטיין, חנן מלצר וענת ברון, לנציגת הפרקליטות כי בכוונתם לקבל את העתירה, והמליצו כי הפרקליטות תשקול מחדש את עמדתה. הפרקליטות קיבלה את ההמלצה "בנסיבותיו המיוחדות של המקרה". 
בעקבות זאת ניתן פסק דין קצר המקבל את העתירה. האסיר, יצחק זוזיאשווילי, שהורשע ברצח השופט עדי אזר, ומיוצג באופן פרטי על ידי עו"ד שי חמו, עתר בבקשה לאפשר לו לבצע בדיקות DNA בבדלי סיגריות שנאספו מזירת הרצח. 

במסגרת ההליכים בעתירה הגישה הסניגוריה הציבורית לבית המשפט העליון עמדה עקרונית כ"ידידת בית המשפט”. הסניגוריה הציבורית ביקרה בעמדתה את מדיניות פרקליטות המדינה אשר נוהגת להערים קשיים רבים על עריכת בדיקות במוצגים לצורך הגשת בקשה למשפט חוזר, על ידי מי שמשפטם הסתיים וממשיכים לטעון לחפותם. 

המקרה השני בו הפרקליטות מקבלת בקשה דומה
לטענת הסניגוריה, מדיניות זו מונעת את גילוין בישראל של הרשעות שווא וטעויות אחרות שנפלו בפסקי דין חלוטים - טעויות אשר רבות כמותן נחשפו במדינות אחרות בעקבות בדיקות שנערכו במוצגים לאחר תום המשפט. העמדה הוגשה על ידי הממונה על מחלקת המשפטים החוזרים עו"ד קרן אבלין-הרץ, ועל ידי מנהל תחום המשפט המינהלי עו"ד רענן גלעדי, מהסניגוריה הציבורית הארצית. 
זו הפעם השנייה בשנים האחרונות שבה בעקבות הגשת עמדה עקרונית של הסניגוריה הציבורית לבג"ץ, חוזרת בה פרקליטות המדינה מהתנגדותה לעריכת בדיקות DNA במוצגים לצורך בקשה למשפט חוזר. הפעם הראשונה הייתה בעניינו של אסיר העולם עובדיה שלום אשר הורשע ברצח עו"ד שמואל לוינסון. 
בימים אלו מנהלת הסניגוריה הציבורית מאבק לקיומו של משפט חוזר בעניינו של עובדיה, שמרצה כבר 20 שנה עונש מאסר על רצח, שלטענתו, לא ביצע. בראיון לתוכנית עובדה אמר עובדיה באחרונה כי,"אילו הייתי מודה אני בטוח שהייתי מקבל גם את השליש והולך הביתה, אבל אני לא יכול להודות במשהו שלא עשיתי. אני מוכן לצאת בשקית שחורה מהשב"ס ואני לא אודה ברצח שלא ביצעתי".