דוח חדש של עמותת אור ירוק חושף כי סמוך לכל בית ספר שני (51%) מעבר החצייה אינו תקין או לא קיים כלל - בכ־31% המעברים היו דהויים (33 מוסדות חינוך) ובכ־20% כלל לא היו מעברי חצייה (21 מוסדות חינוך). רק כ־49% מעברי חצייה בסביבת בתי ספר היו תקינים (52 מוסדות חינוך).

עמותת אור ירוק בחנה בחודש אפריל מפגעי בטיחות בסביבת מוסדות לימוד רבים ברחבי הארץ. לפי הדוח, המתבסס על בדיקת חניכי קבוצות הנוער של העמותה ב־106 מוסדות חינוך בכ־37 ערים ויישובים, הסביבה של מוסדות חינוך רבים אינה בטוחה עבור התלמידים.

מטרת הדוח היא להתריע על המפגעים לקראת סוף שנת הלימודים הנוכחית כדי שהרשויות המקומיות יפעלו לתקן את הליקויים לפני שנת הלימודים הבאה.

נוסף למעברי החצייה בדקו המתנדבים גם את תקינותם של התמרורים והשלטים, של מעקות הבטיחות בסביבת בית הספר, של מפרץ הורדת התלמידים בכניסה לבית הספר, של הימצאות פסי האטה סמוך לבית הספר ושל מפגעי תשתית שונים כמו בורות או מדרכות לא תקינות באזור. ריכוז המפגעים נשלח אל ראשי הערים.

עוד עולה מהדוח כי באחד מכל ארבעה בתי ספר (23%) השילוט לא תקין ובכ־16% ממוסדות החינוך לא נמצאו שלטים המזהירים את הנהג כי יש ילדים בדרך (17) וב־17% (18 מוסדות) לא היו התמרורים והשילוט תקינים. נוסף לכך, באחד מכל ארבעה בתי ספר מעקה הבטיחות לא קיים או שאיננו תקין; ובכ־18% מבתי הספר לא היו מעקות בטיחות ליד שער הכניסה לבית הספר (19 מוסדות). גם לגבי המפרצים להורדה בטוחה של התלמידים לא היו הנתונים מזהירים: באחד מכל ארבעה בתי ספר כלל לא קיים מפרץ להורדה בטוחה, כלומר, בכ־26% מכלל מוסדות החינוך לא קיימים מפרצי עצירה והורדה בטוחה של התלמידים (28 מוסדות), וב־7% בקרבת מוסדות החינוך לא היה מפרץ הורדה תקין (שבעה מוסדות).

נתון חמור נוסף העולה מהדוח הוא כי בסמוך ל־50% ממוסדות החינוך שנבדקו לא קיים פס האטה או שאינו תקין. ב־44% מבתי הספר לא היה קיים כלל פס האטה (47 בתי ספר), ואילו ב־6% מבתי הספר לא היה פס ההאטה תקין (שישה בתי ספר).

סמוך לכל בית ספר שלישי יש מפגעי דרך שמסכנים את שלום התלמידים: ב־35% מבתי הספר שנבדקו (37 מוסדות) נמצא כי בסביבתם היו מפגעי בטיחות שונים כמו גזם ובורות. סביבתם של 65% מבתי הספר שנבדקו נמצאה תקינה ולא היו בה מפגעי בטיחות.

״מתחילת שנת 2015 נהרגו 11 ילדים עד גיל 14 בתאונות דרכים. ארבעה מהם פעוטות עד גיל 4 ושבעה ילדים בני 5־14. ״שישה ילדים נהרגו כהולכי רגל״, אמר מנכ״ל עמותת אור ירוק, שמואל אבואב, ״המציאות שבה סביבת בית הספר אינה בטוחה עבור ילדים חייבת להדליק נורה אדומה אצל כל ראש עירייה ומועצה. הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו מכל ולכן חייבים ליצור עבורם את הדרך הבטוחה ואת הסביבה המוגנת ביותר. אפשר לצמצם את המספר הגבוה של ילדים הנפגעים בתאונות דרכים אם יהיו פסי האטה ומעקות בטיחות ברדיוס בית הספר ושלטים ומעברי חצייה בולטים. אסור לנו להפקיר את הבטיחות שלהם", הוסיף אבואב.

ממרכז השלטון המקומי נמסר בתגובה כי "רשויות מקומיות רבות מנצלות את חופשת הקיץ לשיפוצים, לשדרוגים ולשיפורי בטיחות במוסדות החינוך בישראל במסגרת הכנתם לשנת הלימודים החדשה. לקראת החזרה לשנת הלימודים, רשויות רבות מחדשות סימונים של מעברי חצייה בכבישים ומציבות תמרורים. להבדיל מכל האיגודים, משרדי הממשלה והעמותות השונות, הרשויות המקומיות הן הגורם היחיד המשקיע תקציבים ודואג לביטחונם של תלמידי ישראל, וכך ייעשה גם השנה".