הפורום לדמוקרטיה בתכנון, קואליציה של 20 ארגוני סביבה ותכנון שהקימה החברה להגנת הטבע בעקבות רפורמת התכנון של שר האוצר, משה כחלון, פנה הבוקר (רביעי) אל היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בבקשה לפעול לביטול השינויים מרחיקי הלכת במערכת התכנון שאישר ביום שני השבוע קבינט הדיור."שינויים אלה מהווים רעות חולות, שאסור לנו להסכים איתם" כותבים ליועמ"ש ראשי הארגונים בפורום ומבקשים ממנו "לפעול למען עצמאותם של מוסדות התכנון על ידי פסילת הניסיונות 'להכווין' את שיקול דעתם, וכן למנוע את הגדלת מספרם של נציגי הממשלה במוסדות התכנון ולשמר את האיזונים והבלמים בהם". בצהרים תקיים השדולה הסביבתית בכנסת כינוס חירום מיוחד ביחד עם ראשי הפורום בקריאה דומה.השר כחלון תבע בהסכם הקואליציוני בין מפלגתו "כולנו" לבין "הליכוד" את העברת כל סמכויות התכנון והבנייה בממשלה ממשרד הפנים לאחריותו הישירה של שר האוצר והשבוע אושרה העברת מינהל התכנון לאחריותו, אבל לא זו בלבד. כחלון תבע וקיבל גם את האפשרות למנות אנשים מטעמו לעמוד בראש ועדות התכנון המחוזיות במקום ראשי המחוזות של משרד הפנים, צעד שיאפשר לו שליטה כמעט מוחלטת בסדר היום שלהן לזירוז הליכי התכנון.הצעד הזה העלה את חמתם גם של רבים מראשי הרשויות המקומיות משום שהוא כמעט מעקר מתוכן את השפעתן של ועדות התכנון המקומיות בראשן הם עומדים, אבל בכל הנוגע לארגוני הסביבה החשש, שב"כולנו" ובלשכת שר האוצר מקפידים מאז תחילת השבוע להזים, הוא של פגיעה ממשית בקולם ובהשפעתם של נציגי הציבור וארגוני הסביבה בוועדות המחוזיות ובמועצה הארצית לתכנון ובנייה.במכתבם לויינשטיין טוענים ראשי הפורום לדמוקרטיה בתכנון: "תחת כסות דקה של סיסמאות כגון 'הגברת המשילות' או 'טיוב עבודתם של משרדי הממשלה' מבקשים השרים הנכנסים להגדיל את אחיזתם בעבודתם של המשרדים באמצעות מינויים של אנשי שלומם למשרות מקצועיות מובהקות. יש ברפורמה במינהל התכנון מצג לא נכון עובדתית ומסוכן ערכית הפועל לחתור תחת מעמדו של השירות הציבורי ושיש בו להטיל דופי לא מוצדק בפקידים המשרתים בו".