על רקע הבחירות בלשכת עורכי הדין: ביום ראשון תעלה בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק: לשכת עורכי הדין שתגיש שרת המשפטים ח״כ איילת שקד (הבית היהודי). לדבריה, החוק בא לעשות סדר בלשכת עורכי הדין, להגביר משילות, לעודד שקיפות ולנקות את המערכת. בין ההצעות: ביטול מחוזות לשכת עורכי הדין והוועד המרכזי, לצד הקמת מערך נציבות תלונות למתמחים.

לשכת עורכי הדין היא מערכת ענקית המורכבת ממספר גופים ביניהם המועצה הארצית שמונה 48 חברים, וקובעת מי יעמוד בראש הלשכה ויכהן כיו״ר. לצד המועצה פועל הוועד המרכזי, שמונה 17 חברים, ובראשו עומד יו״ר הלשכה - הוא הגוף הביצועי. לצד המועצה והוועד פועלים חמישה מחוזות: תל אביב, צפון, ירושלים, דרום וחיפה. הבחירות נערכות אחת לארבע שנים. נכון להיום הלשכה מפוצלת, ואפילו הכנס השנתי פוצל בין המחוזות לוועד המרכזי, זאת על רקע עימותים בין שני המועמדים המובילים לראשות הלשכה: יו״ר וועד מחוז ת״א אפי נווה מול יו״ר הלשכה המכהן דורון ברזילי.

בהצעת החוק מוסבר כי בין הכשלים בחוק הקיים, שאפשרו את הקרע בלשכה ואת שיתוקה, עומדת העובדה כי היו״ר של שלכה אינו היו״ר של המועצה הארצית, חלוקת הסמכויות שבין המועצה הארצית ובין הוועד המרכזי אינן ברורות, כמו גם חלוקת הסמכויות אל מול הוועדים המחוזיים, מה שיוצר בזבוז משאבים ופתח לחוסר משילות של יו"ר הלשכה. כשלים נוספים נוגעים לתקציב, מנגנוני הפיקוח, בחינות ההסמכה, מינויים, שקיפות וכספי מימון בחירות.

הצעת החוק של השרה שקד מציעה לבטל את הוועד המרכזי. יו"ר הלשכה יוגדר כיו"ר המועצה אשר יהיה הגוף היחיד שהינו בעל סמכויות, לצמצם את חברי המועצה הארצית מ- 48 ל- 24. ביטול המחוזות, הסדרת נושא דמי החבר ללשכה והתקציב, מינוי נציב קבילות למתמחים, הסדרת בעלי תפקידים, שקיפות ונושאים נוספים.

נוסף לפתרונות אלו, הצעת החוק תתן סמכות לשר המשפטים, באם יימצא כשל חמור בתפקוד הלשכה, להורות ללשכה למלא את התפקיד המוטל עליה, או לקבל החלטה על הליכה לבחירות, לפי שיקול דעתו.

שרת המשפטים שקד אמרה: "הפוליטיקה הפנימית והצורה בה מתנהלת הלשכה פוגעות באופן אנוש ביכולת התפקוד שלה ובביצוע תפקידיה הן כלפי עורכי הדין והן כלפי הציבור. אני מגישה את הצעת החוק הזו דווקא לפני הבחירות ללשכה, כשברור שהעניין אינו פרסונלי. חשוב להחזיר את אמון הציבור, וחשוב מזה, את אמונם של עורכי הדין, בגוף אשר אמור לייצג אותם".

בתוך כך, הודיעה שרת המשפטים כי תפרסם את הצבעותיה בוועדת השרים לחקיקה. את הדברים אמרה שקד בכנס "דמוקרטיה זה סטארט אפ" של גוגל בנושא הנגשת מידע ושקיפות. "על מנת לעודד שקיפות בוועדת שרים לחקיקה, אפרסם את הצבעותיי באופן קבוע באתר משרד המשפטים", אמרה.

בנוסף אמרה השרה: "אחריותה של הממשלה לפרסם נתונים ואחריותכם המפתחים להנגיש את הנתונים הללו לציבור הרחב על ידי פיתוח אפליקציות ושימושים יעילים במאגרי המידע שיפורסמו".