מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, יפרסם היום (שלישי) את דו"ח הביקורת על המאגר הביומטרי של משרד הפנים. 
בין הנושאים שיעלו בדוח נכללים נושא המידע והנתונים של תופעת גניבת הזהויות בישראל, שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית, סורקי טביעותה אצבע ואיכותן, בחינת החלופות למאגר ולהיקף המידע שנשמר בו ונושאים נוספים.
כזכור, מבקר המדינה התריע ב-14 באפריל 2015, במכתב ששלח לראש הממשלה ולשר הפנים דאז על כך שהביקורת מצאה ליקויים מהותיים בבחינת נחיצות המאגר הביומטרי. בעוד פחות משבוע, ב-28 ביוני הכנסת צריכה להחליט האם להאריך את תקופת המבחן או לבטל את המאגר הביומטרי.

כזכור בדצמבר 2009 עבר בכנסת חוק לפיו יונפקו לתושבי ישראל מסמכי זיהוי בעלי שבב אלקטרוני שיאפשרו לאמת את זהות מחזיקיהם באמצעות מידע ביומטרי שייכלל בשבב: תמונה של תווי הפנים ותמונות של שתי טביעות אצבעות. כמו כן נקבע כי המידע הביומטרי יישמר לא רק בתעודות עצמן אלא גם במאגר מידע מרכזי. בשל המחלוקת ביחס למאגר נקבעה תקופת מבחן בת שנתיים כדי לבחון את נחיצות המאגר. לקראת סיומה של התקופה בחן המבקר את המאגר, המידע שנשמר בו ואופן השימוש במאגר.