בג"צ דן היום (שני) בעתירתה של עיריית חיפה נגד כוונת משרד התחבורה להעתיק את פעילות שדה התעופה של הרצליה לחיפה. בעתירה ציינה העירייה כי השטח עליו מתוכננת הרחבת השדה מתפרס על פני 34 דונם המיועדים לתעשייה ולא לשדה תעופה.

בעתירה שהוגשה נגד רשות שדות התעופה, משרד התחבורה והיועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, טענה העירייה כי ההחלטה על העתקת פעילות המטוסים הקלים משדה התעופה בהרצליה נעשתה "בדרך לא דרך, חרף התנגדות הרשויות המקומיות הסמוכות" ובניגוד לחוק, שכן הקרקע עליו מבקשת המדינה להגדיל את השדה מיועדת לשימוש תעשייתי ולא לשימוש של שדה תעופה".

עתירת העירייה כוונה גם נגד היועץ המשפטי לממשלה אשר העניק לרשות שדות התעופה "מטריה משפטית" בכך שקבע כי הגדלת השדה לטובת חניית מטוסים הנה רק "פעילות תומכת תעופה".

בעתירה שהוגשה בשיתוף הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נטען בין היתר כי רשות שדות התעופה הגישה לוועדה המקומית בקשה ליישור וריבוד השטח אותו היא מבקשת להכשיר עבור חניית המטוסים תוך שהיא מטעה את הוועדה לחשוב כי מדובר בשטח המצוי בתחום שדה התעופה המאושר ובהתאם לכך ניתן ההיתר על ידי רשות הרישוי המוסמכת לאשר בקשות תואמות תכנית מאושרת בלבד.

עוד טענה העירייה כי "משרד התחבורה והיועץ המשפטי לממשלה הגישו חוות דעת 'יצירתית' לפיה הרחבת שדה התעופה לצורך חניית המטוסים אינה מהווה אלא שימוש 'תומך תעופה' המותר באזור תעשייה". העירייה סבורה כי חוות דעת זו משוללת כל יסוד, אולם כאשר ביקשה להביא את הנושא לבחינה משפטית על פי הוראות חוק התכנון והבניה, הורה היועץ המשפטי לממשלה שלא לעשות זאת.