חג סוכות שיחול השנה בערב יום ראשון, מועד לפורענות בשל בנייה לא נכונה של הסוכות או בשל עבודה לא מבוקרת. ולכן החלטנו להעביר לכם את המדריך המלא לזהירות במהלך בניית הסוכה.

הטיפים המצורפים באדיבות מד"א, יכולים להציל חיים או לפחות למנוע פציעות מיותרות:

1
יש להקפיד במהלך בניית סוכות הנבנות במרפסות בקומות גבוהות או סוכות המוקמות על פיגומים, שלא יפלו חפצים כבדים כגון גגונים נפתחים, אדניות, קרשי סוכה או כל חפץ אחר לחצר הבית שבו מוקמות סוכות השכנים.

2

בעת בניית סוכה בחצר הבית חשוב לנעול נעלים סגורות. יש להכין את הקרקע מסכנות הסביבה ולנקש את הצמחייה שבסמוך בשל החשש להסתתרות נחשים, עקרבים וזוחלים נוספים. כמו כן, יש לוודא כי מיקום הסוכה אינו בסמוך למתקני חשמל ובלוני גז וכי דרכי הגישה אל הסוכה וממנה יהיו פנויים וללא כל מכשול בכל עת, כדי לאפשר פינוי מהיר של הסוכה בעת הצורך.

3
במהלך הקמת דפנות הסוכה, יש להקפיד להרחיק מהאזור ילדים על מנת שלא ייפגעו מדופן שעלול ליפול עליהם. בנוסף, יש לוודא חיזוק הדפנות זו לזו באופן כזה שלא תתאפשר קריסתן. יש להקפיד במיוחד כאשר מדובר בדפנות עץ, או כל חומר קשיח אחר.

4

במהלך הנחת הסכך, יש להיזהר בעמידה בגובה. אין לטפס על מעקה המרפסת, או על סולם שאינו יציב. את הסכך יש לחזק לגוף הסוכה כך שלא יעוף ברוח ויפצע עוברי אורח.

5

כפות דקלים - בקצותיהם של כפות הדקלים ישנם 'קוצים' העלולים להיתפס באצבעותיהם ובידיהם של העוסקים בבניית הסוכה. יש להרחיק את כפות הדקלים מילדים ולוודא שלא יידקרו מהן. בנוסף, יש לאחוז בכף הדקל בתחתית ולא בין העלים מחשש לבעלי חיים העלולים להימצא שם ולגרום נזק.

6

במהלך חיבור הסוכה לחשמל, יש לשים לב שלא לגעת בחוטי חשמל חשופים או בנקודות חשמל שאינן בטיחותיות. יש לוודא כי בטרם חיבור הסוכה לחשמל, השקעים תקניים ובטיחותיים לשימוש בשטח פתוח, על מנת להימנע מהתחשמלות.

7
תליית קישוטים: אין לעמוד על מעקות, סולמות לא יציבים, כסאות וכו' על מנת לתלות את קישוטי הסוכה. יש להקפיד שילדים לא ייפגעו ולא ייפלו מגובה במהלך קישוט הסוכה ויש לוודא שמבוגר אחראי נמצא בסמוך ומשגיח עליהם. נפילה מגובה עלולה לגרום לנזק לעמוד השדרה, לזעזועי מוח ובמקרים קשים אף למוות. בכל מקרה של נפילה מגובה, יש להתקשר למד"א בקו חירום 101, אין להזיז את הנפגע ואין להרימו.

8

מחשש לסכנת דליקה בסוכה יש להימנע מלהשאיר נרות דולקים בתוך הסוכה ללא השגחה ויש לתת את הדעת על מיקום הנרות בסוכה בכל עת.