ראונק נאטור ורון גרליץ, ראשי עמותת "סיכוי" היהודית-ערבית, הפועלת לקידום שוויון אזרחי בישראל, פנו במכתב בהול לשר הכלכלה אריה דרעי ודרשו ממנו לצאת בקריאה פומבית דחופה ולנקוט מספר צעדים דחופים כדי להתמודד עם קריאות רבות וניסיונות לפטר עובדים ערבים ברחבי הארץ על רקע המצב הביטחוני.לפעילי העמותה הגיעו בשבוע האחרון דיווחים רבים על ניסיונות להפעיל לחץ על מעסיקים ולגרום לפיטורי עובדים ערבים במקומות עבודה שונים בערים יהודיות ומעורבות ברחבי הארץ. במספר מקרים אף פוטרו עובדים ערבים כי הביעו עמדה פוליטית ברשתות חברתיות או על רקע מוצאם בלבד. בנוסף, נשמעו קריאות מפורשות מצד אישי ציבור שונים, כמו רב העיר קרית גת, הרב משה הבלין, לפטר עובדים ערבים באופן גורף.במכתב לשר הכלכלה, כתבו גרליץ ונאטור: "כשר הכלכלה וכמי שהציג את עצמו כנציגם של 'השקופים', אנו מצפים כי תפעל באופן מידי כדי שטפטוף אירועים זה של פיטורי עובדים ערבים לא יהפוך לנחשול של ממש. יש לפנות למעסיקים, ציבוריים ופרטיים כאחד ולהבהיר כי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו ובכלל זה בפיטורים, מחמת לאום, השקפה, או השתייכות מפלגתית. עובד אשר מבטא עמדה פוליטית כאדם פרטי, וגם אם עמדתו בלתי מקובלת ואף בלתי נסבלת, יכול להיות מפוטר רק אם מדובר בהתבטאות אשר פוגעת באופן ישיר בתפקודו המקצועי, וגם אז יש לערוך הליך משמעתי מסודר, אשר יוביל, או לא, לפיטורין".רבים מהדיווחים שהגיעו לידי העמותה מקורם בהורים ביישובים שונים ברחבי הארץ המפעילים לחצים על ראשי מועצות או מנהלי בתי ספר להחליף עובדי ניקיון או בניין. על רקע זה כתבו ראשי עמותת "סיכוי" לשר כי "נבקש כי תפנה למעסיקים באופן ציבורי, פומבי ובולט, תבהיר את עמדתך בסוגיה כשר הכלכלה, ואף תדאג להתערב במקרים של פיטורים פוליטיים, על מנת למנוע מצב בו המיעוט, אשר דעותיו נופלות אל מחוץ לקונצנזוס הפוליטי יהפוך לנרדף במרחב של שוק העבודה".נאטור וגרליץ, מנהלים שותפים של העמותה, מסרו כי "למרות המתח והחרדה המאפיינים תקופה זו, אין להפקיר את זכויותיהם של אלפי העובדים הערבים הנמצאים במרחבי עבודה וחיים משותפים ליהודים וערבים. מוטלת האחריות על ההנהגה ברמה הארצית והמוניציפלית לדאוג כי שגרת החיים המשותפת תתקיים באופן תקין גם בתקופה זו וכי עובדים ערבים לא ישלמו את מחיר ההסלמה הנוכחית על לא עוול בכפם. פיטורים של עובדים ערבים על רקע פוליטי הם לא רק פגיעה בזכויותיהם, אלא גם פגיעה במרקם החיים המשותפים וביכולת שלנו כחברה משותפת לצלוח תקופות קשות מעין אלה ולבנות יחד עתיד משותף במדינה זו".