בני משפחתו של הבטום זרהום, הנתין האריתראי שנורה והוכה למוות במהלך הפיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, יוכלו לדרוש פיצויים ממדינת ישראל על מותו, כך הודיע היום (רביעי) היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין.

היועץ מסר לועדת למ"ד את עמדתו, לפיה הוועדה מוסמכת לפצות את המשפחה, בכפוף להגשת בקשה.

ועדת למ"ד (לפנים משורת הדין) הוקמה בשנת 1999 ונועדה לפצות במקרים שבהם בוצעה פגיעת איבה על רקע לאומני שאין לה מענה אחר.

על פי וינשטין, מאחר שזרהום נכנס לישראל שלא כדין, הוא אינו זכאי לפיצוי לפי חוק התגמולים לנפגעי איבה. בנסיבות אלה, התעוררה השאלה האם משפחתו זכאית לפיצוי מועדת למ"ד.

"מותו נגרם עקב פגיעת איבה"

בחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הוא קבע כי הוועדה מוסמכת לדון ב"אירוע שמטרתו העיקרית היתה לגרום לפגיעה בגופו של אדם... בשל השתייכותו הלאומית", וכי פיגוע האיבה במהלכו נגרם מותו של מר זרהום היא אירוע כאמור.

חוות הדעת קובעת כי ניתן לפצות את שאריו של מר זרהום, בכפוף להגשת בקשה, מאחר שעל פניו מותו נגרם עקב פגיעת איבה. בהקשר זה ציין היועץ בחוות דעתו כי אותו כלל שחל לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שמכיר בפגיעה בשוגג שאירעה עקב פעולת איבה, צריך לחול גם בועדת למ"ד.

וינשטין עוקב מקרוב אחר התפתחויות חקירת האירוע במהלכו נגרם מותו של זרהום. בתחילת השבוע הוצגו בפני היועץ חומרי החקירה והממצאים שנאספו עד כה והוא ביקש לקדם במהירות האפשרית את גיבוש ההמלצות בעקבותיה.