משרד החינוך פרסם היום (שלישי) את נתוני מיצ"ב החינוך לשנת תשע"ה, וממנו עולה כי עדיין ישנם פערים מטרידים בין מגזרים שונים, ובעיקר בין אוכלוסיות חזקות ומוחלשות. אחד הדגשים הגדולים ביותר שניתנו בדוח היה על הבדלים בין דוברי עברית לערבית בתחומי המדע, טכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה.

מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבדוק באיזו מידה עומדים תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. המבחנים בשפת-אם, מתמטיקה ואנגלית הועברו לכיתות ה' ו-ח', ובמדע וטכנולוגיה הועבר מבחן לכיתות ח' בלבד.

נמצא כי במדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה ובשתי דרגות הכיתה, קיימים פערים עקביים בהישגים לטובת תלמידים דוברי עברית בהשוואה לחבריהם דוברי הערבית. כמו כן, במבחנים בשפת-אם עברית ובאנגלית לכיתות ה' נרשמו בקרב דוברי העברית בשנים האחרונות פערי הישגים נמוכים במעט מהפערים שנרשמו בשנים קודמות.

בכל המבחנים ובכל השנים נמצאו פערים ניכרים בהישגיהם של תלמידים מרמות שונות של רקע חברתי-כלכלי: ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר. בכיתה ח', המצב מעט משתפר,  (עלייה מתונה של 13 נק'); דומים בשפת-אם עברית ובאנגלית; נתון ששר החינוך, נפתלי בנט, לא יאהב, הוא שדווקא במדעים וטכנולוגיה, מקצועות עליהם הוא שם דגש בתחילת הקדנציה שלו, נמצאים בירידה תלולה.עוד נמצא כי לראשונה השנה חלה עלייה משמעותית של 18 נקודות בהישגים של תלמידי כיתות ח' דוברי עברית מרקע חברתי- כלכלי נמוך במתמטיקה. זאת לאחר שבשנים קודמות הישגי תלמידים מרקע זה נותרו ללא שינוי של ממש. גם בקרב תלמידים דוברי ערבית מרקע חברתי-כלכלי נמוך חלה עלייה של 14 נקודות בהישגים במקצוע זה.
כאשר מביאים בחשבון את הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, הפערים בהישגים בין תלמידים דוברי עברית לבין תלמידים דוברי ערבית מצטמצמים במידה ניכרת. במקצת מהמבחנים נמצא כי הישגי דוברי הערבית דומים ואף עולים על הישגי דוברי העברית. 
פערים לימודיים בין תלמידים דוברי עברית בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי
נתוני המיצ"ב בשנת תשע"ה מצביעים על כך שהצמצום בפערי ההישגים בין הפיקוח הממלכתי-דתי לפיקוח הממלכתי שחל בשנים האחרונות בעברית ובמתמטיקה לכיתות ה' נשמר. מאידך, הצמצום בפערים שחל בכיתות ח' בשנת תשע"ג במדע וטכנולוגיה, בעברית ובמתמטיקה לא נשמר. הכוונה היא שבכיתות הגבוהות יותר, חוזר הפער בין הקבוצות.

עוד נתון מטריד מצביע על עוד ירידה בהישגי התלמידים במגזר הבדואי בדרום, והם נחשבים ל"נמוכים במיוחד". ככלל, לאורך השנים חלה התרחבות בפערי ההישגים הנובעת משיפור בהישגי תלמידים במגזרים הערבי והדרוזי שאינו מלווה בשיפור מקביל בהישגי תלמידים במגזר הבדואי בדרום.