בית המשפט העליון דחה הערב (שלישי) את ערעורם של בני משפחתה של מאי פלג, טרנסג'נדרית ששמה קץ לחייה, נגד שריפת גופתה. השופטים קבעו כי יידחה הערעור שבו ביקשו בני משפחתה של פלג למנוע את שריפת גופתה, זאת לאחר שפלג ביקשה בצוואתה לדאוג לשריפת גופתה.בחודש מרץ 2014 שכרה פלג את שירותיה של חברת "עלי שלכת", העוסקת בשריפת גופות נפטרים, ועמם סיכמה כי החברה תטפל בשריפת גופתה לאחר מותה. במהלך חודש נובמבר 2015 חתמה פלג על צוואתה האחרונה, במסגרתה שבה והביעה את רצונה כי גופתה תישרף, וכי אפרה יפוזר ברובו בים.פלג הסבירה בתצהיר עליו חתמה כי היא מתנגדת אידיאולוגית לקבורה בכלל, ונרתעת מקבורה דתית בפרט. "היהדות לא מכירה בי כאישה וכנקבה על אף העובדה שעברתי ניתוח לשינוי מין. בכך יש משום ביזוי כבודי ומחיקת זהותי", כתבה מאי.עוד ביקשה פלג כי חלק מהאפר ייטמן תחת עץ אותו ביקשה לשתול לזכרה בירושלים, "מכיוון שטובת הילדים לנגד עיני ואני מכירה בצורך שייתכן ויהיה להם, למקום בו יוכלו להתייחד עם זכרי".בתצהיר נוסף ביקשה פלג מפורשות למנוע מן ממשפחתה לקבל לידיה את גופתה מתוך חשש כי זו תקבור אותה בקבורה דתית. במקביל, ביקשה פלג בצוואתה כי יפעלו למימוש רצונה, נוכח חששה כי בני משפחתה הביולוגית יתנגדו לשריפת גופתה. ימים ספורים לאחר מכן שמה פלג קץ לחייה.בני משפחתה של פלג הביעו התנגדות נחרצת לשריפת גופתה וביקשו כי תובא לקבורה. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי על חברת "עלי שלכת" לכבד את רצונה של פלג. בתגובה ערערה המשפחה לבית המשפט העליון נגד ההחלטה.השופטים, ניל הנדל, ענת ברון ואורי שהם, ציינו היום בהחלטתם כי "כיבוד רצון המת, לרבות זכותו על גופו, נטוע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו". הם קבעו פה אחד כי "בהעדר מניעה חוקית למימוש רצונה החופשי של פלג בשריפת גופתה, יש לכבד רצון זה ולאפשר את העברת הגופה לידי 'עלי שלכת' – על אף התנגדות בני המשפחה".