בדו"ח של מבקר המדינה יוסף שפירא, הנוגע להתנהלות השלטון המקומי, שפורסם היום (רביעי), מתריע המבקר על ליקויים וכשלים בהתנהלות הרשויות. בין הליקויים שהוצגו, התייחס המבקר למחדלים בטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום ובמערך הסעות התלמידים במערכת החינוך.

לפי הדוח, האוכלוסייה האזרחית ביישובי עוטף עזה, שנתונה תחת איום ממשי ומתמשך של ירי רקטות ופצמ"רים, חשופה לא לסכנה ברורה לחיי אדם ולפגיעה ברכוש, אלא גם לטראומה מצטברת ומתמשכת. בבדיקה שנערכה, מרכזי התמיכה הנפשית ומרכזי חוסן הנמצאים בתחומי הרשויות המקומיות בדרום הארץ מהווים אמנם חלק ממערך הטיפול הראשוני בעתות חירום, אך מרבית הרשויות המקומיות בעוטף עזה ובטווח של עד 40 ק"מ מהרצועה, נתקלו בקשיים בהפעלתם. הקשיים נבעו בין היתר ממחסור בכוח אדם מקצועי ומהפעלות במבנים שאינם ממוגנים.

דוח המבקר: "העסקת יועצים במיליוני שקלים"

בנוסף לכך, נמצאו כשלים בנוגע למערך הסעות התלמידים במערכת החינוך. מחברי הדוח הציגו ליקויים בתפקוד הרשויות, ביניהם "התקשרויות שלא כדין עם חברות הסעה ובחלק מהמקרים אף בניגוד עניינים ותוך פגיעה בטוהר המידות". הביקורת אף חשפה העסקת קבלנים, אשר אינם עומדים בדרישות הבטיחות ובכשירות הנהגים וכלי הרכב המסיעים את התלמידים. במהלך הבדיקה התגלו גם מפגעי בטיחות בסביבת בתי ספר ואמצעי בטיחות לא מספקים במוסדות חינוך.

"יש לראות בחומרה רבה את הליקויים הבטיחותיים העלולים לסכן את שלום התלמידים, כל שכן נוכח העובדה שדוח קודם של מבקר המדינה כבר הצביע בעבר על חלק ניכר מהליקויים וההמלצות בעניין זה לא יושמו", מציין מבקר המדינה וממליץ: "על משרדי החינוך, הפנים והתחבורה והרשויות המקומיות, כל אחד בתחומי אחריותו ועל פי סמכותו, לערוך בדק בית יסודי בנושא הסעות התלמידים ולבחון את מכלול הפעולות הקשורות להסעות".


המבקר שפירא. צילום: פלאש 90