הסתדרות העובדים הלאומית הסירה ביום חמישי את העתירה נגד הנהלת קופת חולים "מכבי", אשר הוגשה בטענה שההנהלה מונעת מעובדיה להתארגן. במקביל, הבטיח מנהל משאבי האנוש של מכבי שההנהלה לא תתתנגד להתארגנות העובדים, ולכאורה הסכסוך בין עובדי מכבי והסתדרות העובדים הלאומית מצד אחד והנהלת מכבי מצד שני נפתר, אחרי שבשבועיים האחרונים יחסי העבודה הגיעו לנקודת רתיחה.

עם זאת העובדים מצפים למעשים, כך אמר ישראל בז'רנו, מיוזמי הקמת ועד הפעולה, למעריב. "זה נכון שביום חמישי ההנהלה הודיע לבית המשפט שהיא לא תתנגד להתארגנות העובדים, אך אנחנו מצפים למעשים ולא רק לדיבורים. זאת מפני שלאחר הודעת ההסתדרות להנהלת מכבי, בשבוע שעבר, לפיה יש בידי ההסתדרות מספיק חתימות להכרזה על היותה הארגון היציג במכבי, החלה מכבי לפעול בדרכים שונות ומשונות בכדי לסכל את המשך המהלך. בין הפעולות שנקטה היו הצבת שומרים במרכזים רפואיים שלא הייתה בהם שמירה, משלוח הודעות דוא"ל לעובדים ממנהלים ברמות שונות על מנת להשפיע על העובדים לא להצטרף, ופרסום הנחיות כיצד ניתן לבטל את התמיכה עם מספרי הטלפון/פקס וקישורים לאתר ההסתדרות".

בז'רנו שיתף פירט עוד על צעדים שננקטו כנגד ההתארגנות: "נמסר לנו ממקורות במחוזות ובמרכזים רפואיים על מנהלות ומנהלים שהורו לעובדים שאסור להם לתמוך בהתארגנות וגם לא לדבר עם נציגי ההסתדרות שניסו לבצע הרשמה חופשית. ביום הראשון להתארגנות חוויתי בעצמי התנגדות לנוכחות של נציג ההסתדרות ושלי ע"י מנהלת המרחב בראשון לציון, אחראית על מספר מרפאות, שסילקה אותנו מהמקום בטענה שאסור לנו להיות בתחום המרכז הרפואי לצורך הרשמה ושאנו מפריעים לשירות הרפואי וזאת למרות ששמרנו על פרופיל שקט מנומס ומתחשב".

ישראל בז'רנו. צילום: יח"צ

מכבי קיימת מעל לשבעים שנה, למה להקים ועד דווקא עכשיו?
"לאחרונה קיבלנו הרבה פניות של עובדים על תלונות בנושא הרעה בתנאי עבודה ויחס של ההנהלה. כאשר הטענות נוגעות לנושאים רבים: תנאי העסקה וחוסר שקיפות בשכר, ביטול משרות והעמסתן על עובדים אחרים ללא התחשבות, שיבוץ משרות למקורבים ואימוץ או אי אימוץ הסכמים או סעיפים מקובלים במשק. כמו כן גם הוראות חשכ"ל הרעת תנאים לעובדים חיוניים. כל זאת נובע ממדיניות קיצוץ משאבים בתחומים רבים. ביקשו מאיתנו כעובדים ותיקים שנפעל לטובת שאר העובדים במכבי, ומהסיבה הזאת החלטנו לפנות להסתדרות הלאומית להקמת ועד שייצג אותנו. מאז הקמת מכבי לפני כ–75 שנה עובדיה לא הצליחו להקים ארגון עובדים בכדי לשמור על זכויותיהם".

"מכבי הטיפה לעובדיה שהיא מתייחסת לעובדים כראוי ולכן לא נדרשת התארגנות, זאת כאשר איש משאבי האנוש של הקופה חובש שני כובעים - מנהל את העובדים ומייצג אותם. זה דבר שאינו עולה בקנה מידה הגיוני במיוחד בשנים האחרונות. בשנים קודמות היו מספר התארגנויות מקומיות להקמת ועד עובדים אשר לא צלחו, מכיוון שלא ידעו כיצד להניע ולמנף את התהליך. כיום מרבית העובדים במכבי תומכים בהקמת וועד, אולם באופן טבעי ישנם כאלה שפועלים בגלוי, וישנם רבים שחוששים מתגובת ההנהלה ומפגיעה בהם ולכן הם פועלים בסתר".

"הם מפוחדים כתוצאה מלחצים המופעלים עליהם. רובם אינו מודע לעובדה כי ההצטרפות לוועד הינה אלקטרונית והמידע אינו מועבר להנהלת החברה. ישנם גם כאלה המתנגדים למהלך שחלקם נמנים על סקטורים "מסודרים" בארגון ואינם רואים טעם בקמת ועד. חלקם גם מתנגד ממניעים של הצורך בתשלום דמי חבר חודשיים. המתנגדים האקטיביים מלהיטים את שאר העובדים בנתונים לא נכונים בתפוצות דוא"ל רחבות וגורמים לעובדים להאמין למידע ולבטל את תמיכתם וגם להפרעות בעבודה השוטפת למאות עובדים עקב הצפה ברשת הפנימית".

מה המצב בקופות חולים אחרות?
"בקופות חולים אחרות קיימים ועדי עובדים המאוגדים תחת איגוד מקצועי ומייצגים את צרכי העובדים ועובדים על פי הסכמים ארגוניים בתנאים מטיבים".

תגובת קופת החולים "מכבי": מנכ"ל מכבי וראש אגף משאבי אנוש הפיצו מכתבים לכלל העובדים בארגון בהם נאמר במפורש כי מכבי מכבדת את זכות העובדים להתאגד או שלא להתאגד. כך נוהגת מכבי בפועל. מנגד, ההסתדרות אינה נוהגת בצורה לגיטימית, מטעה את העובדים, ומייצרת פרובוקציות מכוונות.  הודענו להסתדרות במכתב רשמי כי נתיר לנציגיה להכנס אל מתקני מכבי ובלבד שהכניסה תתואם מראש, לא תפריע למהלך התקין של העבודה ולא תפגע בצנעת הפרט של המטופלים. כך גם קובע החוק.

למרות זאת, באחד המקרים לפחות נכנסו נציגי ההסתדרות אל תוך המרכז לבריאות האשה בעת שבוצעו שם טיפולים. מובן כי לא ניתן להשלים עם פגיעה כזו בטיפול ובצנעת הפרט. כל הטענות של ההסתדרות כלפי מכבי הועלו בבית הדין לעבודה ונשללו, אחת לאחת, בדיון שהתקיים ביום שני האחרון. בעקבות זאת, ההסתדרות עצמה הגישה בקשה למחיקת ההליך המשפטי ולהפסקתו לאחר שנוכחה לדעת בכנות עמדתה של מכבי.